Homepage‎ > ‎

Afspraken als we weer mogen vissen in coronatijden

Op de veiligheidsraad van vrijdag 24 april werd beslist dat er vanaf maandag 4 mei weer mag gevist worden.

We moeten echter wel met heel wat beperkingen rekening houden. Het is uiterst belangrijk dat we ons allemaal  aan deze beperkingen houden. Anders lopen we het risico dat de toelating om te vissen snel weer ingetrokken wordt, niet alleen voor ons maar voor al onze collega's vissers. Lees daarom onderstaande goed en houd je aan de regels die het bestuur voorziet.

 • Omdat het bestuur wil dat er meteen goed gevangen wordt na al die dagen zonder hengel in onze handen, werd er 200 kg forel uitgezet op donderdag 30 april 2020.
 • Leden moeten zich heel strikt houden aan de regels van social distancing. In de winkel betekent dit dat we minstens 1,5 m afstand moeten houden. Aan het water wil het bestuur dat leden minstens 5m tussen elkaar laten. Om dit te realiseren spreken we ook af dat we elkaar de hand niet schudden als we elkaar ontmoeten. Roep gewoon eens goedendag naar elkaar of zwaai eens ter herkenning. We gaan met een ruime boog om elkaar heen als we van stek veranderen of op de parking.
 • Vaak je handen wassen is één van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  Het bestuur zal een initiatief nemen om dit mogelijk te maken. Zelf zeep meebrengen en een propere handdoek biedt je meer zekerheid dan zeep die ter beschikking wordt gesteld.
 • Mondmaskers zijn belangrijk om de besmetting tegen te gaan. Als we ons met ons allen houden aan de 5 m afstand regel, dan zijn mondmaskers in open lucht, echt nergens voor nodig. Het staat je natuurlijk vrij om er wel één op te zetten. Een mondmasker dragen ontslaat je niet van je verplichting om je te houden aan de regels van social distancing.
 • Wie symptomen heeft van corona moet thuis blijven. Ook vissen is dan niet toegelaten!
 • Sinds maandag 8 juni mag de horeca weer opengaan. Het bestuur heeft daarom beslist het clubhuis weer toegankelijk te maken voor de leden mits
  • iedereen een mondmasker opzet bij het binnenkomen en buitengaan. Eens je neerzit mag je je mondmasker afdoen
  • iedereen zich strikt houdt aan de social distancing
  • iedereen de handen wast of ontsmet bij het binnenkomen.
Om dit mogelijk te maken hebben we de tafels en de stoelen zo geplaatst dat je voldoende ver uit elkaar zit eens je neerzit, bijvoorbeeld om te eten. Het is daarom belangrijk dat tafels en stoelen blijven staan zoals ze stonden. Ga er dus niet mee schuiven.
Als het bestuur merkt dat het niet lukt voor iedereen om zich aan deze afspraken te houden dan zullen we het clubhuis weer sluiten.

Ook de eigenaars van het clubwater vinden het heel belangrijk dat iedereen zich aan bovenstaande maatregelen houdt.

Het bestuur wil in geen geval dat vissen weer wordt verboden of dit nu door de hogere overheid, door de burgemeester of door de eigenaars gebeurt. Besef ook dat de werking van een vereniging helemaal kan gesloten worden als men vaststelt dat die vereniging zich niet aan de regels houdt. Niemand wil dit toch op zijn geweten hebben.
Het bestuur zal evalueren hoe veilig het vissen aan ons clubwater kan verlopen. Mocht het bestuur het nodig vinden om hier beperkingen op te leggen, dan zullen we dit helaas moeten doen, hoe erg we dit ook vinden. Besef echter allemaal dat de strijd tegen dit verschrikkelijke virus voorrang heeft op onze nood om te vissen.  Zorg ervoor dat het bestuur deze beperkende maatregelen niet moet nemen, niet alleen in het belang van alle vissers, maar ook voor de mensen in de zorg die zich elke dag voor ons inzetten. Zorg dat hun job niet zwaarder wordt omdat je vindt dat je je niet aan die vooropgestelde voorwaarden moet houden.

We willen jullie de mail die velen kregen van Fario-lid dokter Philip Callewaert niet onthouden. Stel hem en de mensen in de zorg niet teleur en doe wat gevraagd wordt door de overheid!

Is toch erg dat het zover moet komen omdat sommigen het nationaal noodplan met bijhorende verbodsregels aan hun laars lappen. Misschien moeten die eens een 24u meedraaien in de gezondheidszorg, die momenteel in maximale versnelling aan het draaien is in de hoop de “Italiaanse ravage” af te wenden.
Laat ons van geluk spreken als we binnen enkele weken/maanden opnieuw kunnen vissen op Fario zonder iemand te moeten missen. 

Vriendelijke groet en hou het vooral gezond

Philip, arts

Het bestuur is trots op iedereen die zich aan bovenstaande regels houdt. Dank je wel om deze maatregelen op te volgen en laat ons hopen dat ook vissen snel weer kan worden wat het vroeger was: een ontspanning waarbij je niemand nodig hebt maar waarbij gedeelde vreugd wel degelijk dubbele vreugd is.

See you aan het clubwater, van op afstand!