โบสถ์ซางตาครู้สโบสถ์ซางตาครู้ส  กรุงเทพมหานคร

 

            จากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถมองเห็นโบสถ์คริสต์ประดับไม้กางเขนเหนือยอดโดมบนหอระฆังแปดเหลี่ยมที่รู้จักกันดีในนามวัดซางตาครู้ส  ซึ่งมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวคริสต์ชนมานับตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี

 

            โบสถ์ซางตาครู้สเป็นภาษาโบรตุเกส  แปลว่า  วัดมหากางเขต  ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าวัดนี้ตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี   โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งให้กับบาทหลวงกอร์ชาวฝรั่งเศส  เพื่อใช้สำหรับสร้างโบสถ์ขึ้นในปี พ.ศ.2312  โดยโบสถ์หลังแรกเป็นอาคารไม้  และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนชาวคริสต์ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ย้ายมาตั้งถิ่นฐานภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา

 

            ต่อมาในปี พ.ศ.2378 บาทหลวงปัลเลอกัวจึงสร้างโบสถ์หลังที่ 2 เสร็จซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลเจ้าจีนโดยใช้ชื่อว่า  

โบสถ์ซางตาครู้ส  แต่ผู้คนนิยมเรียกว่า วัดกุฎีจีน

 

            ส่วนอาคารโบสถ์ตั้งเด่นเป็นสง่าในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นปี พ.ศ.2456  โดยบาทหลวงกูเลียล โมกันดาครู้ส  โดยมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วถึงปัจจุบัน  ตัวอาคาเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเดียวแบบอิตาลียุคนีโอคลาสสิคผสมเรอเนอซองค์  ลักษณะที่โดดเด่นคือหอคอยยอดโดมคล้ายกับพระที่นั่งอนันตสมาคมประดับด้วยไม้กางเขนบนเรือนยอด  ตัวอาคารก่ออิฐประดับลายปูนปั้นงดงามส่วนล่างทำเป็นโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกันประดับด้วยกระจกสีครึ่งวงกลมที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์  โบสถ์ซางตาครู้สแห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ฝั่งธนบุรี และกรุงเทพฯมายาวนานแห่งหนึ่ง

 

 

วัน และเวลาเปิด-ปิด

 

            การเข้าชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า  โทร.0  2472 0153-4

 

สถานที่ตั้ง


            ซ.กุฎีจีน  ถ.เทศบาลสาย 1  แขวงกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพ


โบสถ์ซางตาครู้สComments