Ferdig (3)

På gammel gresk var første generasjon titaner altså foreldre og onkler og tanter til disse titanene. Disse er naturkreftene.


Andre generasjon titaner:


Lys Dikt Kraft
Zeus Jupiter, Jove

Sol Dikt Makt
Helios Sol Brenner

Stjerne Dikt Kapasitet
Astraios Astraeus

Naturkraft Dikt Kamplyst
Pallas Pallas

Naturkraft Dikt Ødeleggelseslyst
Perses, Persaios Perses, Persaeus

Naturkraft Dikt Hersketrang
Menoitios Menoetius Temming

Naturkraft Dikt Forutbestemmelse
Prometheus Prometheus Formet mennesket

Naturkraft Dikt Følge
Epimetheus Epimetheus Betydning

Naturkraft Dikt Trykk
Atlas Atlas Holdt verden oppe

Hav Dikt Eie
Poseidon Neptunus, Neptune

Skjul Dikt Usynlighet
Lelantos Lelantus Evne

Død Dikt Svar
Haides Hades, Pluto, Dis


Luften Dikt Styrke
Here Hera, Juno

Ildstedet Dikt Hjertelighet
Hestia Vesta

Jorden Dikt Fruktbarhet
Demeter Ceres

Stjernehimmelen Dikt Stjernebilde
Asteria Asteria

Månelyset Dikt Lune
Selene Luna

Morgenrøden Dikt Realisering
Eos Aurora Realisme

Skumringen Dikt Forsikring
Leto Latona IdealismeEttersom jeg forstår det, ble de gudene som voktet selve livsløpet ikke regnet for å være hverken titaner eller olympiere. De er listet her. Horaiene voktet portene til Olympos, hvilket betyr at Olympos ikke var endelig.


Horae og moirae:


Tiden Dikt Ro
Eirene, Irene Pax Horae

Tiden Dikt Orden
Eunomia Eunomia Horae

Tiden Dikt Rettferdighet
Dike, Dice Justicia, Jus Horae


Skjebnen Dikt Mulighet
Clotho
Moirae Spinner livstråden

Skjebnen Dikt Leilighet
Lachesis
Moirae Måler livstråden

Skjebnen Dikt Endelighet
Atropos, Aisa Morta Moirae Kutter livstrådenKentaurer ble ikke oppfattet som guder. Men denne kentauren var fullblods, og hadde visst en framtredende plass.

Tjeneste Dikt Selvoppgivelse
Kheiron Chiron Kentaur


Undersider (1): Egenskaper