Ferdig (2)

Titanene var altså på gammel gresk de første generasjons guder etter urgudene. Titanene ble senere opprettholdt i bevisstheten som styrende i livet selv om de var gamle guder.

Kronos tok makten etter Uranus og Gaia, og Kronos og Rhea gikk sammen som sønn og datter som tid og sted etter himmel og jord.


Første generasjon titaner:


Tid Dikt
Kronos, Cronus Saturnus, Saturn

Nord Dikt
Koios, Polos Coeus, Polus

Sør Dikt
Krios, Kreios Crius

Øst Dikt
Hyperion Hyperion

Vest Dikt
Iapetos Iapetus, Japetus

Omkrets Dikt
Okeanos Oceanus

Livslyst Dikt
Phanês Phanes


Sted Dikt Oppsyn
Rheia, Rhea Ops, Opis Tilsynekomst

Vann Dikt Skyhet
Tethys Tethys Gift med Okeanos

Vår Dikt Klarsyn
Phoibe Phoebe Profetier

Sommer Dikt Oversikt
Theia Theia Mor til himmellysene

Høst Dikt Erfaring
Mnemosyne Mnemosyne Laget språk

Vinter Dikt Visdom
Themis Themis Guddommelig lov

System Dikt Ordning
Ananke Necessitas Uunngåelighet


Undersider (1): Egenskaper