Ferdig (1)

Etterkommere av Uranos og Gaia var på gammel gresk titaner. Titanene var altså søsken av Kronos, som var sønn av Uranos og Gaia, og onkler og tanter til Zeus, som var sønnesønn av Uranos og Gaia. Også noen søskenbarn til Zeus fikk status som titaner. Her er imidlertid de gammelgreske guder i den generasjonen som ikke fikk status som titaner.


Kykloper:
Kykloper var i følge kilder tre enøyde og nådeløse kjempeguder som var sønner av Uranos og Gaia, slik de første titanene var det. Men de regnes ikke blant titanene. Kilder hevder at Uranos var redd for styrken deres, og fengslet dem i Gaia, sammen med de tre hekatonkheires. Det utløste hans fall, ved at Gaia da gikk i mot ham.


Lynstrøm Dikt Angst
Steropes


Lynglimt Dikt Frykt
Arges


Torden Dikt Redsel
BrontesHekatonkheires:
Hekatonkheires var i følge kilder tre sønner av Uranos og Gaia som alle var kjemper med hundre hender for å lage skyer og femti hoder for å lage vinder. I følge kilder var Uranos redd for styrken deres, og fengslet dem i Gaia, sammen med de tre kykloper. Det utløste hans fall, ved at Gaia da gikk i mot ham.


Muser:
Det er i kildene uenighet om musene var som titaner, som olympiere, eller som daimoner (da nymfer). På linjen med titaner var de tre i tallet. De kaltes Mousa eller Mousai (Muse eller Musae på latin).


Låt Dikt Tone
Aiode


Intellekt Dikt Meditasjon
Melete


Dikt Dikt Minne
MnemeSkyld:
I følge kilder sprang skylden ut av blodet til Uranos da han ble kastrert av sin sønn Kronos. Den tenktes på gammel gresk å hevne forbrytelser mot den naturlige orden. Skylden ble kalt Erynys eller Erinyes (Dirae, Furiae eller Furia på latin). De tre gudene var beskyldningen.


* Dikt Påståelighet
Alecto


* Dikt Motstand
Megaera


* Dikt Bestandighet
TisifoneOphion og Eurynome:
Ophion og Eurynome var ikke egentlig titaner, men i følge kilder levde de på samme tid, som de første herskerne etter Uranos og Gaia. Kronos skal ha fått makten etter å ha brutt mot Ophion. Likeledes skal Rhea ha brutt mot Eurynome og vunnet.


Slange Dikt Hvem som helst
Ophion


Villmark Dikt Ubetydelighet
EurynomeUndersider (1): Egenskaper