ยินดีต้อนรับสู่สวดมนต์ธิเบต

ห้องสวดมนต์ทิเบต
 

 

 
 
 

สวดมนต์ทิเบต กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 "> บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 1-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

7"บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 2-5.MP3

 ฟังออนไลน์ :

9 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 3-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

10บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 3-2.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

12 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-1.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-3.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 4-4.MP3

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 6-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

16 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 6-2.MP3

 ฟังออนไลน์ :

17 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 7-1.MP3

 ฟังออนไลน์ :

9 บทสวดมนต์ธิเบต ชุดที่ 7-2.MP3

Comments