เสียงธรรมจากครูบาอาจารย์

ห้องสวดมนต์ไทย

  ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส

  นานาสาระเพลงธรรมะทั่วไทย

  ผู้มาเยี่ยมชมวันนี้

  คาถาชินบัณชรสมเด็จโต

  คาถาชินบัณชร 8 รูปแบบ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

   คลิกฟังออนไลน์ :

  1 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาบาลี) เสฐียรพงษ์.mp3 (12.57 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  2 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาไทย) เสฐียรพงษ์.mp3 (12.51 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  3 "> เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานี.mp3 (21.27 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  4 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานีแปล.mp3 (21.00 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  5 เพลงคาถาชินบัญชร อินเดีย.mp3 (3.63 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  6 เพลงคาถาชินบัญชร สรภัญญะ (สำหรับผู้เริ่มฝึกหัด).mp3 (32.51 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  7" เพลงพระคาถาชินบัญชร ฉบับชำระใจ.mp3 (35.86 MB)

   คลิกฟังออนไลน์ :

  8 คาถาชินบัญชร บทสวดสังโยค.mp3 (31.49 MB) รวมเพลงคาถาชินบัญชร 8 รูปแบบ ไพเราะมาก
  เป็นไฟล์ mp3 Bitrate 128 Kbps  มีรายชื่อเพลงดังนี้

  01 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาบาลี) เสฐียรพงษ์
  02 เพลงคาถาชินบัญชร (ภาษาไทย) เสฐียรพงษ์
  03 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานี
  04 เพลงคาถาชินบัญชร กาพย์ยานีแปล
  05 เพลงคาถาชินบัญชร อินเดีย

  ต่อให้อีก ตนดรีเย็นๆฟังสบายๆ กรุณาคลิ๊กฟังตามลำดับรายการนะครับ เพื่อความสุขของท่าน

   ฟังออนไลน์ :

  10 Collection The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions.mp3 (17.03 MB, 766 views)

   ฟังออนไลน์ :

  11Collection Supernatural Incantation of the Great Sorrow.mp3 (20.33 MB,)

   คลิ๊กฟังออนไลน์ :

  2Collection Sing The Great Sorrow Incantation In Buddhist.mp3 (17.43 MB, )

   คลิ๊กฟังออนไลน์ :

  3 Collection The Ground Budda Hides The Heart Incantation.mp3 (18.18 MB, )

   คลิ๊กฟังออนไลน์ :

  4 Collection Cold Mountain Bell.mp3 (20.21 MB, )

   คลิ๊กฟังออนไลน์ :

  5 Collection Peace And Quite Mountain Of Putuo.mp3 (19.88 MB, )

   คลิ๊กฟังออนไลน์ :

  6 Collection Inspiration Song Of Goddess Mercy.mp3 (17.17 MB, )

   ฟังออนไลน์ :

  7 Collection On Ma Bani Mo.mp3 (18.05 MB, )

   ฟังออนไลน์ :

  8 Collection Purification Happy Song.mp3 (20.94 MB, )

   ฟังออนไลน์ :

  9 Collection Scenic Spot of Lingshan Mountain.mp3 (19.94 MB,)

   ฟังออนไลน์ :

  10 Collection The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions.mp3 (17.03 MB, 766 views)

   ฟังออนไลน์ :

  11Collection Supernatural Incantation of the Great Sorrow.mp3 (20.33 MB,)

  Comments