CD: Fundaţia culturală ,,MARIA CIOBANU”
titlu album ('s title) ..., solo - pe viu (live):

MARIA CIOBANU - Album aniversar [Anniversary album]:
45 de ani de cântec pentru sufletele românilor; MARIA CIOBANU, în concert
         
[45 years of singing for Romanians soul; MARIA CIOBANU, in concert]   1. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Drag mi-e să colind prin ţară ('79, Radio) [.../... cântece]
   2. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Aurelu mamei... ('77, Radio) [5/6 cântece]
   3. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Firicel, măi, fir de iarbă ('79, Radio) [.../... cântece]
   4. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Măi, neicuţă, măi, oltene ('79, Radio) [.../... cântece]
   5. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Satule, păgân mai eşti ('77, Radio) [2/6 cântece]
   6. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Mă culcai sub un gutui ('77, Radio) [4/6 cântece]
   7. MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Au, lele, vino-ncoa (8ian69, Radio)
   8. MARIA CIOBANU - Supărat stă Ionel (20apr70, Electrecord)*
   9. MARIA CIOBANU - Ursitoare, de te-aş şti (20apr70, Electrecord)*
 10. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Hăulesc gorjencele ('80, Radio) [.../... cântece]
 11. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Lângă poartă am un tei ('77, Radio) [3/6 cântece]
 12. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Hai, du-mă, dorule, hai! ('80, Radio) [.../... cântece]
 13. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Lie, ciocârlie - v2 ('80, în TvR)
 14. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Trecui aseară prin sat ('77, Radio) [1/6 cântece]
 15. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Viaţă, viaţă, ce rea eşti ('79, Radio) [.../... cântece]
 16. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Toată iarna mi-adăstai ('80, Radio) [.../... cântece]
 17. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Cei mai frumoşi ani ai mei (20sep95, TvR)
 18. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - La băiat mă tot gândesc ('99, Radio) [3/5 cântece]
 19. MARIA C. şi Ionuţ D. (pe viu/live) - S-a vorbit muma cu tata (20nov03, Radio) [2/3 cântece]
 20. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Mama mea, măicuţă bună ('99, Radio) [1/5 cântece]
 21. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Roată, roată... ('99, Radio) [5/5 cântece]
 22. MARIA CIOBANU (pe viu/live) - Rămân a voastră Mărie (20nov03, Radio) [1/3 cântece]

1, 3-4, 15 - Orchestra condusă de (conducted by): ...
2, 5-6, 11, 14 - Orchestra condusă de (conducted by): ...
7 - dirijor (conductor): Nicu Stănescu, Orchestra populară Radio
8-9 - Orchestra condusă de (conducted by): Gheorghe Zamfir
10, 12, 16 [+ a. Drag mi-e să colind prin ţară şi b. Hora păcii] -
Orch. cond. de (conducted by): ...
13 - Orchestra condusă de (conducted by): ...
17 - dirijor (conductor): Ion Ivanovici, Orchestra Ansamblului Ciocârlia
18-22 - dirijor (conductor): Paraschiv Oprea, Orchestra populară Radio


TOTAL
cântece din concerte pe album FcMC (songs from concerts on FcMC album):

înregistrări Electrecord pe album FcMC (Electrecord recordings on FcMC album):
înregistrări Radio pe album FcMC (Radio recordings on FcMC album):
variante Tv pe album FcMC (Tv versions on FcMC album):

dată apariţie album ('s issue date) ..., solo - pe viu (live):

14 august 2004legendă (caption):
 
[5/6 cântece
] - al 5-lea cântec dintr-un recital de 6 cântece
                                                     
(5th song from a recital of 6 songs)
 
* - înregistrare Electrecord needitată pe albume Electrecord
                                 (Electrecord recording not-edited on Electrecord albums)

19                solo: 18             duet: 1
  2                solo:   2
  1                                          duet: 1
  1                solo:   1