titlu album ('s title) E 39, solo:                                                                                                                                         dată apariţie album ('s issue date) E 39, solo:
MARIA CIOBANU - Viaţă, repede-ai trecut... [2]                                                                                                   1998
1. MARIA CIOBANU - Viaţă, repede-ai trecut... ('97, Eurostar)*                                   legendă (caption):
2. MARIA CIOBANU -
Măi, neicuţă, Constantine ('97, Eurostar)*        
                                        * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
3. MARIA CIOBANU - Mă dusei la fântâniţă ('97, Eurostar)                                                                                        
v1 - 1-a variantă Eurostar (1st Eurostar version)
4.
MARIA CIOBANU - Bună ziua, maică bună ('97, Eurostar)*
5. MARIA CIOBANU - Nu-i uşor să fi miner ('97, Eurostar)
6. MARIA CIOBANU - În târgul din Vaideieni - v1 ('97, Eurostar)
7.
MARIA CIOBANU - Cârciumioară, sora mea ('97, Eurostar)
8.
MARIA CIOBANU - Pe poteca părăsită ('97, Eurostar)*
9. MARIA CIOBANU - Vorbeşte omul cu codru ('97, Eurostar)
10. MARIA CIOBANU - Neicuţă, de-atâta dor ('97, Eurostar)*
11. MARIA CIOBANU - Ce folos de-aşa câmpie ('97, Eurostar)
12. MARIA CIOBANU - Pe cărare sub un brad ('97, Eurostar)
13. MARIA CIOBANU - Mama mea, măicuţă bună ('97, Eurostar)
14.
MARIA CIOBANU - Cât am plâns, cât am oftat - v1 ('97, Eurostar)*

Orchestra condusă de
(conducted by): Marin Ghiocel


titlu album ('s title) E 90, solo:                                                                                                                                         dată apariţie album ('s issue date) E 90, solo:
MARIA CIOBANU - La băiat mă tot gândesc [2]                                                                                                   1999
1. MARIA CIOBANU - La băiat mă tot gândesc ('99, Eurostar)*                                   legendă (caption):
2. MARIA CIOBANU - Lume bună, tu şti bine ('99, Eurostar)*                                                      * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
3. MARIA CIOBANU - Neică, de când te-am văzut ('99, Eurostar)*                                                                             v2 - a 2-a variantă Eurostar (2nd Eurostar version)
4. MARIA CIOBANU - Inima în-piept mi se zbate ('99, Eurostar)*                                                                     * - înreg. Eurostar needitată pe album audio (Eurostar rec. not-edited on audio album)
5. MARIA CIOBANU - Sâc, sâc, sâc, că te-am lăsat ('99, Eurostar)*
6. MARIA CIOBANU - Hai flăcăi şi fete mari - v2 ('99, Eurostar)**
7. MARIA CIOBANU - Drag îmi e şi mor de drag ('99, Eurostar)*
8. MARIA CIOBANU - Dor de mamă, dor de tată ('99, Eurostar)*
9. MARIA CIOBANU - Hai cu mine jos la moară ('99, Eurostar)
10. MARIA CIOBANU - Să petrec cu toţi ai mei ('99, Eurostar)
*
11. MARIA CIOBANU - Azi e sărbătoare ('99, Eurostar)*
12. MARIA CIOBANU - Buburuza ('99, Eurostar)*
13. MARIA CIOBANU - Tare-aş vrea să trăiesc mult ('99, Eurostar)*
14. MARIA CIOBANU - Omule, bea şi-ţi petrece ('99, Eurostar)
15. MARIA CIOBANU - La hanul de la şosea ('99, Eurostar)
*

Orchestra condusă de
(conducted by): Marin Ghiocel

titlu album ('s title) E 143, duet:                                                                                                                                        dată apariţie album ('s issue date) E 143, duet:
MARIA CIOBANU şi Ionuţ Dolănescu - Dragul măicuţei fecior [2]                                                            22 decembrie 1999
1. MARIA CIOBANU şi Ionuţ Dolănescu - Dragul măicuţei fecior (9dec99, ADM)                         legendă (caption):
2.
Ionuţ Dolănescu - Trece vremea, anii-mi trec pe rând (9dec99, ADM)                                             vîE - înreg. ADM, var. înreg. Electr. (ADM rec., version of Electrecord rec.)
3. MARIA CIOBANU
- Puişoru mamei drag - vîE (9dec99, ADM)*                                                                             * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
4. Ionuţ Dolănescu - Tată, eu nu ştiu de ce (9dec99, ADM)
5. MARIA CIOBANU - Copilaşii mamei dragi (9dec99, ADM)
6. MARIA CIOBANU şi Ionuţ Dolănescu - Mulţi mai au ciudă pe mine (9dec99,
ADM)
7. MARIA CIOBANU - De ce, omul, cât trăieşte (9dec99,
ADM)
8. Ionuţ Dolănescu - Măicuţă cu păru
alb (9dec99, ADM)
9. MARIA CIOBANU - Aşa-i viaţa, trecătoare (9dec99,
ADM)*
10. Ionuţ Dolănescu - Mult aş vrea să am o mamă (9dec99, ADM)
11. MARIA CIOBANU - În grădina casei mele (9dec99,
ADM)
12. MARIA CIOBANU şi Ionuţ Dolănescu - La mulţi ani, mulţi ani! (9dec99,
ADM)*

dirijor
(conductor): Nicolae Botgros, Orchestra Lăutarii

titlu album ('s title) E 485, colectiv (compilation):                                                                                                       dată apariţie album ('s issue date) E 485, colectiv (compilation):
colectiv - Hore şi sârbe olteneşti... non-stop [2]                                                                                                     16 decembrie 2004
[colaje]                                                                                                                                                                       legendă (caption):
1a. MARIA CIOBANU, Ghe. Roşoga şi M. Ionescu - Neică, de când te-am văzut - mix ('99.Es)                 mix - înregistrare CI-Vl, mixată (CI-Vl recording, mixed)
2a. MARIA CIOBANU, Ghe. Roşoga şi M. Ionescu - Hai flăcai şi fete mari - v1 ('99.E)*                                         v1 - 1-a variantă Eurostar (1st Eurostar version)
3c. M. Ionescu, G. Roşoga şi MARIA CIOBANU - Sâc, sâc, sâc, că te-am lăsat - mix ('99.Es)*                  * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
4b. Ghe. Roşoga, MARIA CIOBANU şi Ghe. Roşoga - La hanul de la şosea ('99, Eurostar)*
5c. Ghe. Roşoga, M. Ionescu şi MARIA CIOBANU - În târgul din Vaideieni - mix ('97.Es)
6b. Mariana şi Marcela I., MARIA CIOBANU, M. Ionescu - Pe poteca părăsită - mix ('98.Es)

Orchestra condusă de (conducted by): Marin Ghiocel

titlu album ('s title) E 490, solo:                                                                                                                                       dată apariţie album ('s issue date) E 490, solo:
MARIA CIOBANU - Rămân a voastră Mărie [2]                                                                                                    16 decembrie 2004
1. MARIA CIOBANU -  Rămân a voastră Mărie - mix ('04, CI-Vl)                                  legendă (caption):
2. MARIA CIOBANU -
Mă trezesc în miez de noapte ('04, CI-Vl)                                                 mix - înregistrare CI-Vl, mixaj (CI-Vl recording, mixed)
3. MARIA CIOBANU -
Mă dusei în lumea largă - v1CI-îE ('04, CI-Vl)*                                              v1CI-îE - 1-a var. CI-Vl, var. a înreg. Electr. (1st CI-Vl version, version of Electr. rec.)
4.
MARIA CIOBANU -
Lume dragă, 'n-astă seară ('04, CI-Vl)                                                  * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
5. MARIA CIOBANU -
Bun găsit, sătucule! ('04, CI-Vl)                                                                                              vîE - variantă a unei înreg. Electrecord (version of an Electrecord recording)
6. MARIA CIOBANU -
Pădure şi iar pădure - vîE ('04, CI-Vl)                                      v1-rÎ - 1-a var. CI-Vl, var. a înreg. Radio (1st CI-Vl version, version of an Radio rec.)
7.
MARIA CIOBANU -
Lume, lume, bun găsit! ('04, CI-Vl)*
8. MARIA CIOBANU - Nimeni nu mă crede - v2CI-îE ('04, CI-Vl)
9. MARIA CIOBANU - Săraca, inima mea ('04,
CI-Vl)
10. MARIA CIOBANU - Văzui într-o zi de vară - v1-rÎ ('04,
CI-Vl)
11. MARIA CIOBANU - Toată lumea-mi zice-aşa - vîE ('04,
CI-Vl)*
12. MARIA CIOBANU - Amărâtă turturică - vîE ('04,
CI-Vl)
13. MARIA CIOBANU - Neică, suflet de oltean - vîE ('04,
CI-Vl)

dirijor (conductor): Ionel Puia, Orchestra Rapsodia vâlceană

titlu album ('s title) E 491, duet:                                                                                                                                        dată apariţie album ('s issue date) E 491, duet:
MARIA şi Camelia CIOBANU - Omule, munceşti întruna                                                                                 16 decembrie 2004
1. Camelia CIOBANU - Azi, îi cânt măicuţei mele ('04, CI-Vl)*                                     legendă (caption):
2.
Camelia CIOBANU - Omule, munceşti întruna ('04, CI-Vl)*                                                     * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
3. MARIA
şi Camelia CIOBANU - Departe eşti, măi, fetiţă! ('95, Electrecord)*                                   v1rE, remix - 1-a var. Electr. reînreg., remixată (1st Electr. version re-recorded, remixed)
4. MARIA CIOBANU - Drag mi-a fost să cânt de mică ('04, CI-Vl)*                                              rE - reînregistrare Electrecord (Electrecord re-recording)
5. MARIA şi Camelia CIOBANU - Am crescut şi-am legănat - v1rE, remix ('95, Electrecord)*                                      
6. MARIA CIOBANU -
Între Jiu şi-ntre Olteţ ('04,
CI-Vl)*
7. Camelia CIOBANU - Tăicuţă cu păr cărunt ('04, CI-Vl)*
8. Camelia CIOBANU - M-ai făcut, maică, în zori ('04, CI-Vl)*
9. Camelia CIOBANU - Fii voios, măi, omule! ('04, CI-Vl)*
10. MARIA şi Camelia CIOBANU - Câţi ani sunt, câţi au trecut ('95, Electrecord)*
11. Camelia CIOBANU - Spune-mi, neică, mergi, nu mergi ('04, CI-Vl)*
12. Camelia CIOBANU - Ia-mă, dor, şi du-mă, du-mă! - s1 ('04, CI-Vl)
13. MARIA CIOBANU - Să trăiţi, voi, tineri miri ('04,
CI-Vl)*
14. MARIA şi Camelia CIOBANU - Spune, măiculiţă bună - rE ('95, Electrecord)
15. Camelia CIOBANU - Constantine, Constantine ('04,
CI-Vl)

1, 2, 4, 6-9, 11-13, 15 -
dirijor (conductor): Ionel Puia, Orchestra Rapsodia vâlceană
3, 5, 10, 14 - Orchestra condusă de (conducted by): Marin Ghiocel


titlu album ('s title) E 306, solo:                                                                                                                                       dată apariţie album ('s issue date) E 306, solo:
MARIA CIOBANU - Cât am plâns, cât am oftat [1]                                                                                                aprilie 2007
1. MARIA CIOBANU - Cât am plâns, cât am oftat - v2 ('97, Eurostar)**                              legendă (caption):
2. MARIA CIOBANU -
Tinereţe, ai trecut ('04, CI-Vl)**                                                                 v2 - a 2-a variantă Eurostar (2nd Eurostar version)
3. MARIA CIOBANU -
M-am născut în sat de deal ('04, CI-Vl)**                                                                   * - înreg. Eurostar needitată pe album audio (Eurostar rec. not-edited on audio album)
4. MARIA CIOBANU - Ştii, neicuţă, mai demult - v2 ('04, CI-Vl)*                                                                                         * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
5. MARIA CIOBANU - Dor de mamă, dor de tată ('99, Eurostar)*                                                                                          remix - înregistrare Eurostar, remixată (Eurostar recording, remixed)
6. MARIA CIOBANU - Lume, lume, bun găsit! ('04, CI-Vl)*                                                                                         mix - înregistrare Eurostar, mixată (Eurostar recording, mixed)
7.
MARIA CIOBANU - Drag mi-a fost să cânt de mică ('04, CI-Vl)*
8. MARIA CIOBANU - Între Jiu şi-ntre Olteţ ('04, CI-Vl)*
9. MARIA CIOBANU - Astăzi este ziua ta ('04, CI-Vl)
10. MARIA CIOBANU - Omule, bea şi-ţi petrece - remix ('99, Eurostar)*
11. MARIA CIOBANU - Să trăiţi, voi, tineri miri - mix ('04, CI-Vl)
12. MARIA CIOBANU - Tare-aş vrea să trăiesc mult - mix ('99, Eurostar)

1, 5, 10, 12 - Orchestra condusă de
(conducted by): Marin Ghiocel
2-4, 6-9, 11 - dirijor (conductor): Ionel Puia, Orchestra Rapsodia vâlceană

titlu album ('s title) E 306, solo - reeditat (re-edited):                                                                                                dată apariţie album ('s issue date) E 306, solo - reeditat (re-edited):
MARIA CIOBANU - Cât am plâns, cât am oftat [2]                                                                                               martie 2009
1. MARIA CIOBANU - Cât am plâns, cât am oftat - v2 ('97, Eurostar)**                              legendă (caption):
2. MARIA CIOBANU -
Tinereţe, ai trecut ('04, CI-Vl)**                                                                 v2 - a 2-a variantă Eurostar (2nd Eurostar version)
3. MARIA CIOBANU -
M-am născut în sat de deal ('04, CI-Vl)**                                                                   * - înreg. Eurostar needitată pe album audio (Eurostar rec. not-edited on audio album)
4. MARIA CIOBANU - Ştii, neicuţă, mai demult - v2 ('04, CI-Vl)*                                                                                         * - cântec şi pe alt album CD (song on different CD album, too)
5. MARIA CIOBANU - Dor de mamă, dor de tată ('99, Eurostar)*                                                                                          remix - înregistrare Eurostar, remixată (Eurostar recording, remixed)
6. MARIA CIOBANU - Lume, lume, bun găsit! ('04, CI-Vl)*                                                                                         mix - înregistrare Eurostar, mixată (Eurostar recording, mixed)
7. MARIA CIOBANU - Drag mi-a fost să cânt de mică ('04, CI-Vl)*
8. MARIA CIOBANU - Între Jiu şi-ntre Olteţ ('04, CI-Vl)*
9. MARIA CIOBANU - Astăzi este ziua ta ('04, CI-Vl)
10. MARIA CIOBANU - Omule, bea şi-ţi petrece - remix ('99, Eurostar)*
11. MARIA CIOBANU - Să trăiţi, voi, tineri miri - mix ('04, CI-Vl)
12. MARIA CIOBANU - Tare-aş vrea să trăiesc mult - mix ('99, Eurostar)

1, 5, 10, 12 - Orchestra condusă de
(conducted by): Marin Ghiocel
2-4, 6-9, 11 - dirijor (conductor): Ionel Puia, Orchestra Rapsodia vâlceană