dupe ăl plai... oltenesc / from that... Oltenia land

Pentru a o invita pe doamna MARIA CIOBANU la evenimente ca
In order to invite Mrs. MARIA CIOBANU at events like

Dacă aveţi înregistrări audio/video de la Radio/Tv sau personale ori poze/calendare/

cu/despre doamna MARIA CIOBANU,
If you have audio/video recordings from Radio/TV or your own, and pics/calendars/
anything else with/about Mrs. MARIA CIOBANU,


doamna MARIA CIOBANU în anii '80
Mrs. MARIA CIOBANU in the 80'sdoamna MARIA CIOBANU, o frumuseţe de neegalat şi o voce de aur unicat
Mrs. MARIA CIOBANU a beauty hard to match, and a unique golden voice

Vâlce, plai, gură de rai,
Multe frumuseţi mai ai, măi.
Când la Roşiile î-sat,
M-am născut pe îserat, măi.
Numai doina din caval,
S-auzea din dial în dial...
Vâlce, plai, gură de rai, cântec de pe al 20-lea album, înregistrat în 1981   Doamna MARIA CIOBANU s-a născut în satul Hătăroaia din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, România, pe 3 septembrie 1937, într-o frumoasă zi de vineri, toamna, la început de sfârşit de săptămână, parcă prevestind voioşia ce avea să o aducă românilor, fiind astfel prima în inima românilor pentru totdeauna!!!

 Puţini oameni cunosc faptul că
Ciocârlia dragă a României a avut un frate geamăn - însă, din nefericire, el a plecat prea devreme dintre noi, la vârsta de 5 ani.

site (updated) actualizat:
 
- actualizările zilnice sunt scrise cu roşu până la sfârşitul fiecărei luni,
excepţie în luna decembrie, când vor fi până pe data de 28.

- pentru a fi informaţi şi a vedea modificările la zi, vizitaţi site-ul des!!!

acest site creat (this site created):


primul site creat (first site created):


nr. vizitatorizilele oraşului/comunei etc. sunaţi la telefon: 0742-905-232
town/city day etc. call: 0742-905-232

vederi/
insigne/afişe/autografe/programe de sală/articole din presă sau orice altceva,
scrieţi la fanclubMARIACIOBANU@yahoo.com
postcards/badges/posters/autographs/concert programs/articles from press or
write to fanclubMARIACIOBANU@yahoo.co
m


Vâlce land, a heaven piece,
Many beauties you possess, măi.
When in village Roşiile,
I was born was almost sunset, măi.
Only doina, at pipe, sang,
From a hill to hill was sound...
Vâlce land, a heaven piece, song from the 20th album, recorded in 1981   Mrs. MARIA CIOBANU was born in Hătăroaia village, Roşiile township, Vâlcea county, Romania, on September 3rd, 1937, on a beautiful Friday autumn day - when weekend starts, somehow foretelling the cheerfulness that she will bring to Romanians, being the first in the Romanian hearts forever!!!


 A few people know that the dear
Skylark of Romania had a twin brother - but, unfortunately, he left from us to early, at the age of 5.doamna MARIA CIOBANU - în mijloc - la vârsta de  5 anişori,
alături de o soră a sa (în stânga dumneaei)
şi de o vecină (în dreapta dumneaei) la un bâlci.

Mrs. MARIA CIOBANU - in the middle - at the age of 5,
with one of her sisters (on her left)
and a neighbor (on her right) at a fair.

doamna MARIA CIOBANU - în mijloc - în 1943
Mrs. MARIA CIOBANU - in the middle - in 1943vi/fri, 1 nov 2019, ...:...

- daily updates are written with red until the end of each month,
  except in December, when they will be until the 28th.

- to be informed and see changes in real time, visit the site often!!!

9 ianuarie 2007

7 ianuarie 2005