1970 - 1979
evenimente la care se ştie că a participat și ziare/reviste în care s-a scris/menționat sau s-a publicat poză(e) și cu d-na MARIA CIOBANU
events known that participate and newspapers/magazines were they wrote/mentioned or published picture(s) with Mrs. MARIA CIOBANU:


1    9    7    0

M A I
vi, 1; revista săteanca, an XXIII, nr. 5 - mai 1970
    pag. 1
(poză: cu Ion - studio)
    pag. 18 (poza de la pag. 1): HĂULITA GORJENEASCĂ
du, 17
; nuntă; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (17mai70)
vi, 29; 19:30; spectacol muzical-coregrafic „UTECIȘTII... la APEL; Sala Palatului, Bucureşti - dirijor: Ionel Budişteanu, Orchestra Ansamblului U.T.C.
 
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... (29mai70)

O C T O M B R I E
..., ...; spectacol „...; Bratislava, Slovacia - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... (oct70)

D E C E M B R I E
vi, 25; revista SĂPTĂMINA, serie nouă, nr. 3 - 25 decembrie 1970
    pag. 7
: ...” - au vorbit și despre vânzările Electrecord, doamna MARIA CIOBANU clasându-se pe locul 2 după Maria Lătărețu, iar Ion Dolănescu pe locul 5...
du, 27; revista RADIO-TV, an XVII, nr. 52 - 27 decembrie 1970 - 2 ianuarie 1971
    pag. ...: Important!  DE-ALUNGUL SERII MUZICĂ POPULARĂ interpretată de...  Maria Ciobanu... şi Ion Dolănescu.
    pag. ... (poză: M. Lătărețu - ..., în TvR): TELEVIZIUNE  VINERI  1 ianuarie
    pag. ...: RADIO  VINERI  1 ianuarie...  2...  11.30  Daruri muzicale oferite de soliștii... Ileana Sărăroiu...
    pag. ...: RADIO  VINERI  1 ianuarie...  2...  17.00  De la gramofon la magnetofon : ...Maria Lătărețu...
    pag. ...: RADIO  SÂMBĂTĂ  2 ianuarie...  10.30  RADIORECORDING... moment folcloric cu Maria Ciobanu, Ion Dolănescu...

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; spectacol „...; Ambasada României, Viena, Austria - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... ('70)
..., ...; TvR; Muzeul Satului, Bucureşti
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Mândruţă din Bechetu - mix (3mar70.E ['70, TvR])
1    9    7    1
M A I
..., ...; suplimentul festivalului Maria Tănase, ediţia a II-a; Craiova, Dolj
    ultima pag. (poză - EPD 1187):
Oaspeţi ai Festivalului... ION DOLĂNESCU, MARIA CIOBANU... MARIA CORNESCU, ILEANA SĂRĂROIU
mi-du, 26-30; festival Maria Tănase, ediţia a II-a; ..., Craiova, Dolj
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... (2...mai71, TvR)
    Maria Lătărețu (pe viu) - 1/. ... (2...mai71, TvR)
du, 30; suplimentul „Maria Tănase, ediţia a II-a; ..., Craiova, Dolj
    prima pagină: ZIUA A V-A - 30 MAI 1971  FESTIVITATEA ÎNMÎNĂRII PREMIILOR  CONCERT DE GALĂ  Își dau concursul... și: ...MARIA CORNESCU...
    Maria Cornescu (pe viu) - 1/. ... (30mai71, TvR)

A U G U S T
sâ, 23; spectacol de protocol „...; ..., ... - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1
/. ... (23aug71)
du, 29; TvR; nunta dintre MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu; Pierşinari, Dâmboviţa
    Maria Lătăreţu (pe viu) - 1/. Ia-ţi, mireasă, ziua bună & 2/. ... (29aug71)
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (29aug71)
    Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (29aug71)


D E C E M B R I E
lu, 27; revista RADIO TV, an XIX, nr. 1 - 31 decembrie 1971 - 8 ianuarie 1972
    pag. 8: tv  vineri  31 DECEMBRIE 1971...  2,04  CÎNTEC, JOC ȘI BUCURIE  Cu : ...Maria Ciobanu...  Acompaniază orchestra condusă de Ionel Budișteanu

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; spectacol „...; ..., ...
- dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1
/. Mă dusei pe deal la vie ('71, TvR)
..., ...; spectacol „...; ..., ... - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1
/. ... & 2/. ... ('71)
..., ...; spectacol „...; ..., ... - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1
/. Face-m-aș privighetoare & 2/. Măi, Mărie, măi, olteancă ('71, TvR)
..., ...; Radio România-Actualităţi; emisiunea Ora veselă - înregistrare ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu - Au, lele, vino-ncoa - mix [8ian69.R] ('71, Radio Ro.-Act.)
1    9    7    2

S E P T E M B R I E
du, 3; nuntă; com. Săulești, sat Bibești, ... - Orchestra Vasile Bolovan și Dascălu Ion
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... (3sep72)


O C T O M B R I E
sâ, 28; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (28oct72
)

N O I E M B R I E
mi, 15; spectacol, „...; ..., Suceava
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (15nov72)

D E C E M B R I E
jo, 12; revista RADIO TV, an XX, nr. 1 - 31 decembrie 1972 - 6 ianuarie 1973
    pag. 3: Revelion 1973  tv  PROGRAMELE I ȘI II...  21.15  CÎNTECE ȘI JOCURI POPULARE  Interpretate de Maria Ciobanu... și formația de dansuri a Ansamblului folcloric
«Balada».
    pag. 4: ...Programul II...  4.23  PE MALUL OLTULUI, cîntece interpretate de MARIA CIOBANU și ION DOLĂNESCU
    pag. 16: r  luni  1 IANUARIE... 
1...  11.30  Daruri muzicale oferite de... Maria Ciobanu și Ion Dolănescu.

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; botez, „...; Osica, Olt
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72
)
..., ...; ..., „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72)
..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72)
..., ...; ..., „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72)
..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72)
..., ...; spectacol „...; Râmnicu Sărat, Buzău
    MARIA CIOBANU, Ion şi Nicolae [1-2] Dolănescu (pe viu) - 1/. Dunăre să nu mă-neci & 2/. Călătorule din drum ('72)
..., ...; revista Flacăra, nr. ... (...), an XXI - ... 1972
    pag. ...: ANCHETA NOASTRĂ  OPINIA CITITORILOR...  Cea mai bună cîntăreață de muzică populară... 2. MARIA CIOBANU  Următoarele clasate au întrunit un număr de voturi cu totul nesemnificativ.

..., ...; botez Ionuț Dolănescu, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('72)1    9    7    3
I U L I E
..., ...; ... Săptămîna, nr. ... (...), an XXII - 27 iulie 1973?????????????????????????????????????????????????????????
    pag. ...: ..., se menţionează despre duetul MARIA CIOBANU - Ion Dolănescu

D E C E M B R I E

sâ, 8; ziarul Flacăra, nr. 56 (966), an XXII - 8 decembrie 1973
    pag. ...: Maria Ciobanu, Ion Dolănescu și «hăulitul»
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti - Formaţia instrumentală condusă de: Paraschiv Oprea
    MARIA CIOBANU [1-2, 4, 6] şi Ion Dolănescu [1, 3, 5] (pe viu) - potpuriu: 1/6. Mă suii pe-un bolovan - frag. & 2/6. Măi, Mărie, măi, olteancă - frag. & 3/6. S-a pus luna cireşar - frag.
                    & 4/6. N-auzi, Ioane, câinii latră - frag. & 5/6. În pădure la Daimac - frag. & 6/6. Mă dusei pe câmp cu flori - frag.
(dec73, în TvR)
    MARIA CIOBANU [2, 4] şi Ion Dolănescu [1, 3-4] (pe viu) - potpuriu: 1/4. Mă dusei pe deal la vie - frag. & 2/4. Şarpe, şarpe de dudău - frag. & 3/4. De-o fi, neică, să te-însori - frag.
                    & 4/4. Neică, unde-ai fost aseară - frag. (
dec73, în TvR)
sâ, 22; revista Magazin, nr. ... - 22 decembrie 1973
    pag. ...: [Top interprete de muzică populară...]  2. MARIA CIOBANU...  6. MARIA CORNESCU...

du, 30; revista RADIO TV, nr. 1, an XXI - 30 decembrie 1973 - 5 ianuarie 1974
    pag. 2: DUMINICĂ  30 Decembrie  TV  1...  9.50  VIAȚA SATULUI...  Cîntece de viață nouă cu : ...Maria Ciobanu, Ion Dolănescu...
    pag. 15: Revelionul la RADIO...  LA ORA 3.00... se adaugă secvențele muzicale oferite de ION DOLĂNESCU...
    pag. 18: RADIO  MIERCURI  2 Ianuarie  1...  9.30  Debuturi '73 - ...Maria Udrică...  19.15  Maria Lătărețu - cîntăreață a Gorjului.

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; TvR; spectacol realizat de revista Săptămâna, „...; Sala Palatului, Bucureşti - dirijor: Sile Dinicu, Orchestra Radio
    MARIA CIOBANU [...] şi Ion Dolănescu [...] (pe viu) - ... ('73, TvR)
..., ...; spectacol „...; Sala Palatului, Bucureşti - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. Mărie, frumosu-ţi vine & 2/. ... ('73, TvR)
..., ...; spectacol „...; ..., ... - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU [1-3] şi Ion Dolănescu [2-3] (pe viu) - 1/.
Fir-ai, tu, să fii de dor & 2/. ... & 3/. ... ('73, TvR)
..., ...; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Pe sub dealu’ cu izvoru (13feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Ia-mă, neică, vara-în munte - frag. (13feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - De-o fi, neică, să te-însori (13feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Neică, unde-ai fost aseară (12feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Mă uitai în vale-n luncă (14feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Vino pe Olteţ la vale - n (12feb73.E-NEedit. ['73, TvR])
..., ...; spectacol „...; Sala Palatului, Bucureşti - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. Intru-n Lunca Banului & 2/. Lie, ciocârlie ('73, TvR)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Hei, dragoste ('73.R ['73, în TvR])
..., ...; TvR; Muzeul Satului, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Ia-mă, dor, şi du-mă, du-mă! - mix (oct72.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Neică, unde-ai fost aseară (12feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Pe sub dealu’ cu izvoru (13feb73.E ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Mă suii pe-un bolovan (12feb73.E ['73, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Mă suii pe-un bolovan (12feb73.E ['73, TvR (II)])
..., ...; TvR; Muzeul Satului, Bucureşti
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Mărie, frumosu-ţi vine ('73.R ['73, TvR])
..., ...; TvR; Parcul Herăstrău, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Seara, când răsare Luna (31oct72.R ['73, TvR])
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - Pe sub dealu cu izvoru ('73.R ['73, TvR])
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - De-ar fi, dorul, vânt uşor ('73, în TvR)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - În vale la noi la Olt (31oct72.R ['73, în TvR])

..., ...; suplimentul festivalului Maria Tănase, ediţia a III-a; Craiova, Dolj
    ultima pag. (poză - oct72):
«O datorie de inimă...»  Ion Dolănescu  Maria Ciobanu
..., ...; festival Maria Tănase, ediţia a III-a; Craiova, Dolj - dirijor: ..., Orchestra ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... ('73, TvR)
..., ...; ..., „...; Cocu, Argeș
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('73)

..., ...; revista Revista de etnografie și folclor, vol. 18-19 - 22 decembrie 1973
    pag. 70: ...”, vorbește despre cântecele de pe discul STM-EPE 0774 al doamnei Maria Lătărețu
    pag. 71: ...”, vorbește despre cântecele de pe discul STM-EPE 0801 al doamnei MARIA CIOBANU
..., ...; ..., „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - ... & ... ('73)

..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - ... & ... ('73)
..., ...; ..., „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - ... & ... ('73)

..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - ... & ... ('73)1    9    7    4
I A N U A R I E
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Neică, dorul de la tine (ian74.E [ian74, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Mândro-n Lunca Banului (ian74.E [ian74, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie (ian74.E [ian74, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Pe deal, pe la Silişteri (ian74.E [ian74, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Vântul de vară mă bate (ian74.E [ian74, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Du-mă, Ioane, la Bălceşti (ian74.E [ian74, în TvR])

F E B R U A R I E
du, 17; revista RADIO TV, nr. 8, an XXI - 17-23 februarie 1974
    pag. 2: RADIO  17 februarie  DUMINICĂ...  2...  10.35  Noi înregistrări de muzică populară cu Maria Ciobanu...
    pag. ...: SÎMBĂTĂ  23 februarie  TV  1...  22.35  Romanțe și cântece de petrecere cu Ileana Sărăroiu...  Acompaniază o formație condusă de Paraschiv Oprea.

M A R T I E
sâ, 2; revista gala laureaților săptămîna top '73 - 2-3 martie 1974
    p. 10 (poză: spect. - ...): 6.  soliste folclor...  2. Maria Ciobanu...  5. Maria Lătărețu...  8. Maria Cornescu...  ...  clasamentul specialiștilor  SOLISTE FOLCLOR...  2. Maria Ciobanu, 78 p...  10. Maria Cornescu, 5 p.
    pag. 16: sâmbătă.  2 martie, ora 18...  Folclor...  taraful condus de Petre Vancea și Maria Ciobanu... Ion Dolănescu...
du, 3; revista RADIO TV, nr. 10, an XXI - 3-9 martie 1974
    pag. 2: RADIO  3 martie  DUMINICĂ  1...  14.30  Concertul orchestrei de muzică populară a Radioteleviziunii  Soliștii Maria Ciobanu și Ion Dolănescu.
    pag. 3: DUMINICĂ  3 martie  TV  1...  10.00  VIAȚA SATULUI.  ...Cîntece de viață nouă interpretate Maria Ciobanu, Ion Dolănescu...  Conducerea muzicală Paraschiv Oprea.
    pag. ...: RADIO  9 martie  SÎMBĂTĂ  1...  10.30  Muzică populară cu Maria Udrică...

N O I E M B R I E
sâ, 9; 19:30; spectacol
muzical-coregrafic „ARMONII AUTUMNALE; Sala Palatului, București
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (9nov74)
du, 10; 16:00; spectacol muzical-coregrafic „ARMONII AUTUMNALE; Sala Palatului, București
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (9nov74)
du, 10; 19:30; spectacol muzical-coregrafic „ARMONII AUTUMNALE; Sala Palatului, București
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (9nov74)

D E CE M B R I E
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - ... (... [dec74, în TvR])
du, 29; revista PROGRAMUL radio tv., nr. 1, an XXII - 29 decembrie 1974 - 4 ianuarie 1975
    pag. 8:
REVELION TV.  ...22.50  DĂM LEGĂTURA CU AEROPORTUL (I).  ...frumoase melodii de muzică... populară interpretate de : Maria Ciobanu... Ion Dolănescu...
    pag. 13: REVELION RADIO  ...CÎND BĂIEȚII NE PRIVESC... ...plus contribuția celorlalți... soliști...  ...plus... Maria Ciobanu... Dolănescu...
    pag. 13: REVELION RADIO...  3.18  Din «cerdacul melodiilor» ne vor întîmpina cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară : ...Ileana Sărăroiu...
    pag. 17: 2 IANUARIE...  R 2...  9.00  Cîntece de voie bună cu Ileana Sărăroiu...  ...  15.00  Daruri muzicale oferite de... Maria Ciobanu... și Ion Dolănescu.

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; eveniment „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)
..., ...; spectacol „...; ..., ... - formație muzicală condusă de: Florea Cioacă
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/.
Fir-ai să fii, tu, de dor & 2/. ... & 3/. ... ('74, TvR)
..., ...; eveniment „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)
..., ...; eveniment, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)
..., ...; spectacol, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU și Ion Dolănescu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)
..., ...; spectacol, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)
..., ...; dineu oficial președinte Iugoslavia, „...; Neptun, Constanța
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('74)

 

1    9    7    5
F E B R U A R I E
lu, 10; nuntă, „...; Becicherec, Timişoara
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & Lie, ciocârlie & ... (10feb75)

M A R T I E
du, 30;
revista RADIO-TV, nr. 14 (1219), an XXII - 30 martie - 5 aprilie 1975
    pag. 15:
5 APRILIE...  R 3...  18.10  Pentru prietenii magnetofonului - muzică populară cu Maria Ciobanu...

M A I
ma-vi, 13-16; vizită oficială regina Olandei; Casa Centrală a Armatei, București
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... (13-16mai75)

du, 25; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA şi Liliana CIOBANU (pe viu) - ... & ... (25mai75)

I U N I E
du-du, 1-8; suplimentul festivalului Maria Tănase, ediţia ...; Craiova, Dolj
    pag. ... (poză 1 - oct72):
...
    pag. ... (poză 2 - oct72): ...” - mic interviu cu doamna MARIA CIOBANU
du-du, 1-8; festival Maria Tănase, ediţia a IV-a; ..., Craiova, Dolj
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ...
(1-8iun75)

D E C E M B R I E
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - ... (... [dec75, în TvR])
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - La Breznița (28dec74.R [dec75, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie (8dec73.R [dec75, în TvR (I)])
    MARIA CIOBANU -
Lie, ciocârlie (8dec73.R [dec75, în TvR (II)])
du, 28; revista RADIO-TV, an XXIII, nr. 1 - 28 decembrie 1975 - 3 ianuarie 1976
    pag. 11: REVELION TV.  ...1:20  HAI NOROC ȘI LA MULȚI ANI! (I).  Cîntece de petrecere cu : ...Ileana Sărăroiu...
    pag. 11: REVELION TV.  ...1:45  PARADA CÎNTECULUI ȘI PORTULUI POPULAR (II).  Cu: ...Maria Ciobanu...
    pag. 12: REVELION TV.  ...2:55  HAI NOROC ȘI LA MULȚI ANI! (II).  Cîntece de petrecere cu: ...Ion Dolănescu...
    pag. 12: REVELION TV.  ...4:03  CELE MAI FRUMOASE ROMANȚE (I).  Cu: ...Ileana Sărăroiu...
    pag. 14: REVELION RADIO...  23:30  O cunună-i țara-ntreagă, moment folcloric cu... Maria Cornescu...1    9    7    6
M A R T I E
..., ...; festival Maria Tănase, ediţia a V-a;
..., Craiova, Dolj????????????????????????????????????????
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ...
(mar76)

A P R I L I E
..., ...; ...; restaurant
..., Tel Aviv, Israel
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ...
(apr76)

M A I
du, 23;
revista RADIO-TV, nr. 22, an XXIII - 23-29 mai 1976
    pag. 2:
DUMINICĂ  23 MAI...  TV 1...  13.00...  ALBUM DUMINICAL.   ...14.24  Interpreți îndrăgiți de muzică populară : Maria Ciobanu și Ileana Sărăroiu.
du, 30; revista RADIO-TV, nr. 23, an XXIII - 30 mai - 5 iunie 1976
    pag. 2:
DUMINICĂ  30 MAI...  TV 1...  10.00...  VIAȚA SATULUI.   ...Mândru-i chipul țării mele.  Cîntece de viață nouă interpretate de Maria Ciobanu...

I U L I E
du, 18;
revista RADIO-TV, nr. 30, an XXIII - 18-24 iulie 1976
    pag. 8: MIERCURI  21 IULIE...  R 1...  10.45  Disc muzical folcloric cu Maria Udrică.
    pag. 14: SÎMBĂTĂ  24 IULIE...  TV 2...  20.45  Muzică populară din toate regiunile țării.   Concert susținut de orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii Române.  Soliști : Maria Ciobanu...

A U G U S T
du, 22; ... ... „...; Palatul Victoriei, București
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... (22aug76)


S E P T E M B R I E
du, 26; nuntă - Filofteia Lăcătuşu, „...; ..., ...
    MARIA și Liliana CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (26sep76)

O C T O M B R I E
sâ, 16; program sală, festival Narodna muzika podunavskih zemalja, ediţia a VI-a; ..., Novi Sad, Serbia
    p. 28 (poza: ... - ...):
Talentul și munca au dat roadele... Azi, MARIJA COBANU este una dintre cele mai renumite interprete ale cântecului popular românesc. Atât profesioniștii cât și răuvoitorii spun la unison: «Ce glas!».
sâ, 16; festival Narodna podunavskih zemalja, ediţia a VI-a; ..., Novi Sad, Serbia
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ...
(16oct76)

N O I E M B R I E
lu-mi, 22-24; dineu oficial președinte Bulgaria; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... (22-24nov76)

D E C E M B R I E
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - Joacă hora-n poieniţă (dec76, în TvR)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - Lie, ciocârlie (dec76, în TvR)
..., ...; revista RADIO-TV, an XXIV, nr. 1 - 2-8 ianuarie 1977
    pag. 11: DUMINICĂ  2 IANUARIE  [R 1]...  19.30...  La hanul melodiilor.  cu... Ileana Sărăroiu...
    pag. ...: „REVELION TV...  23.26  Lie Ciocîrlie.  Cîntă Maria Ciobanu.”
    pag. 11: Revelion radio...  23.25...  CÎNTECE DE VESELIE cu... Maria Ciobanu...
    pag. 12???: Revelion radio...  4.20  SALONUL MELODIILOR...  ne oferă cîteva cîntece, jocuri și melodii de muzică ușoară cu : ...Ileana Sărăroiu...
    pag. ...: LA REALIZAREA PROGRAMULUI RADIO-REVELION 1977 AU MAI COLABORAT : ...Soliști de muzică populară : Maria Cornescu... Maria Udrică...

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; TvR; Muzeul Satului, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Cântă, cântă, Gorjule (21aug74.R ['76, TvR])
    MARIA CIOBANU - Măi, neicuţă, Ionele (mai75.E ['76, TvR])
    MARIA CIOBANU - Suie-mă, neică, pe cal (mai75.E ['76, TvR])
..., ...; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - Ieri în codru mă dusei (mai75.E ['76, TvR])
..., ...; TvR; ..., ...
    introducere
    MARIA CIOBANU
- Gorjule, iar am venit (sep76.E ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Gorjule, iar am venit (sep76.E ['76, TvR (II)])
    MARIA CIOBANU - Ieri în codru mă dusei (20apr67.R ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Ieri în codru, mă dusei (20apr67.R ['76, TvR (II)])
    MARIA CIOBANU - Spune-mi neică-adevărat - mix (sep76.E ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Spune-mi neică-adevărat - mix (sep76.E ['76, TvR (II)])
    MARIA CIOBANU -
Pe tot plaiu’ oltenesc (21aug74.R ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Pe tot plaiu
oltenesc (21aug74.R ['76, TvR (II)])
    MARIA CIOBANU - Mă uit pe Gilort în sus (27ian70.R ['76, TvR])
    MARIA CIOBANU - Trecui aseară prin sat (sep76.E ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Trecui aseară prin sat (sep76.E ['76, TvR (II)])
    MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie (8dec73.R ['76, TvR (I)])
    MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie (8dec73.R ['76, TvR (II)])
..., ...; TvR; spectacol „...; ..., Târgu-Jiu
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... ('76, TvR)
    MARIA CIOBANU - Gorjule, iar am venit - v1 (8iul76.R ['76, TvR])

..., ...; TvR; piesa de teatru „Comoara din deal; Teatrul Național, București
    pe fundal se aude, la un moment dat, cântecul: MARIA CIOBANU - Fir-ai, tu, să fii de deal - frag. (oct72.E)
1    9    7    7
M A R T I E
jo, 3; ziarul Flacăra, nr. 9 (1134), an XXII - 3 martie 1977
    pag. 17: muzică tînără.  Ion Dolănescu: «Nimeni nu dă cu pietre, decît în pomii cu roade.»., [se] menţionează despre doamna MARIA CIOBANU
jo, 24; ziarul Flacăra, nr. 12 (1137), an XXII - 24 martie 1977
    pag. 17: muzică tînără. Folclorul tradiţional nu şi-a istovit resursele, dar cîntecele nu vin întotdeauna după solist, trebuie să mai umble şi acesta după ele, menţionează şi numele doamnei MARIA CIOBANU

A P R I L I E
sâ, 23; spectacol
„...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (23apr77)

M A I
lu, 2; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (2mai77)

jo, 5; ziarul Flacăra
, nr. 18 (1143), an XXVI - 5 mai 1978
    pag. 17: muzică tînără.  Ileana Sărăroiu: «Poate că lumea care acum ne iubeşte, mîine va iubi pe altcineva.»., menţionează şi numele doamnei MARIA CIOBANU
    pag. 18: Cenaclul flacăra al tineretului revoluţionar.  Cronica (261)., se vorbeşte şi despre doamna MARIA CIOBANU
   
pag. 19 (poză:
Cenaclul Flacăra - 2mai77)

I U L I E
vi, 1; spectacol
„...; ..., litoral
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (1iul77)

A U G U S T
lu, 15; spectacol
„...; Teatrul de Vară, Mamaia
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... (15aug77)
..., ...; revista RADIO-TV, an XXIV, nr. ... - august 1977
    pag. 2: DUMINICĂ.  21 AUGUST.  TV1...  10.30  Melodii și dansuri populare de pe întreg cuprinsul țării.  Soliști... Maria Ciobanu, Maria Cornescu... Ion Dolănescu...


O C T O M B R I E
..., ...; revista Femeia, nr. 10 (...), an XXX - octombrie 1977
    ultima pagină (poză: cu Liliana şi Camelia): Maria Ciobanu şi ciocîrliile Gorjului, mic interviu cu doamna MARIA CIOBANU

N O I E M B R I E
jo, 17; ziarul Flacăra, nr. 46 (1171), an XXII - 17 noiembrie 1977
    pag. 15: A APĂRA PURITATEA CÎNTECULUI POPULAR NU ÎNSEAMNĂ A O ÎNTINA, se menţionează şi despre doamnele MARIA CIOBAN
U și Maria Cornescu, și domnul Ion Dolănescu

D E C E M B R I E

..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - Drag mi-e să colind prin ţară (dec77, în TvR)

    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... (dec77, în TvR)
du, 25; revista RADIO-TV, an XXIV, nr. 51 - 25-31 decembrie 1977
    pag. 14 (poză: TvR - dec77)
mi, 28; revista RADIO-TV, an XXV, nr. 1 - 1-8 ianuarie 1978
    pag. 8 (poză: TvR - dec77)


F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - Cântă, cântă, Gorjule - mix (21aug74.R ['77, TvR])
..., ...; TvR; Parcul Herăstrău, Bucureşti
    MARIA CIOBANU
- Aurelu mamei... (30oct76.R ['77, TvR])
..., ...; TvR; Muzeul Satului, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Văzui într-o zi de vară (8iul76.R ['77, TvR])
..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - 1/. ... ('77)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Plaiurile Gorjului (22nov77.R ['77, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Mă culcai lâng-un gutui (sep76.E ['77, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie (8dec73.R ['77, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Satule, păgân mai eşti (sep76.E ['77, în TvR])
    MARIA CIOBANU - Bordeiaş cu uşa-în vale (sep76.E ['77, în TvR])
..., ...; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - Văzui într-o zi de vară (8iul76.R ['77, TvR])
    Liliana CIOBANU - Între Jiu şi-între Olteţ ('77.R ['77, TvR])
..., ...; spectacol „...; Sala Radio, Bucureşti
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - 1/. Aurelu mamei & 2/. Satule, păgân mai ești & 3/. Mă culcai sub un gutui & 4/. Lângă poartă am un tei & 5/. Trecui aseară prin sat ('77, Radio)
..., ...; ziarul ..., nr. ... (...) - ...
    pag. 13: parada vedetelor.  ion dolănescu., menţionează şi despre doamna MARIA CIOBAN
U
..., ...; revista Memoriile Secției de Științe filologice, Literatură și Arte
    pag. 98: ...”, menționează și numele doamnei MARIA CIOBANU

..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('77
)

    Maria Udrică (pe viu) - ... & ... ('77
)
..., ...; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - ... (... ['77, TvR])
 

1    9    7    8

M A R T I E
ma, 28; spectacol
..., ..., litoral
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ...
(28mar78)

M A I
..., ...; revista festivalului Maria Tănase” - mai 1978??????????????????????????
    pag. 2: Programul concursului şi festivalului cântecului popular românesc, se menţionează [şi] numele doamnei MARIA CIOBANU
    pag. 4 (poză: festival - ...)
..., ...; festival Maria Tănase, ediţia a VII-a; ..., Craiova, Dolj
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ...
(mai78)
ma, 30; spectacol
„...; Casa de cultură, Calafat, Dolj??????????????????????????
    MARIA CIOBAN
U - ... (30mai78)
ma, 30; spectacol „...; Căminul cultural, Poiana Mare, Dolj
    MARIA CIOBAN
U - ... (30mai78)

D E C E M B R I E
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Hei, Lună, fii voioasă (8dec78.R [dec78, în TvR])
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Dragii mei din țara toată ('78.R [dec78, în TvR])
du, 31; revista RADIO-TV, an XXV, nr. 1 - 31 decembrie 1978 - 6 ianuarie 1979
    pag. 2: DUMINICĂ 31 decembrie 1978  Revelion tv  21.30...  MÎNDRA MEA SPRÎNCENE MULTE  Muzică populară.  Soliști : Maria Ciobanu... Ion Dolănescu.
   
pag. 3:
23.00...  - CÎNTECE, URĂRI ȘI ORAȚII  Interpretează : ...Maria Ciobanu...
   
pag. 5 (poză: TvR - dec78)

    p. 10: DUMINICĂ, 31 DECEMBRIE  LA REALIZAREA RADIO REVELIONULUI AU PARTICIPAT : ...Ion Dolănescu, Maria Ciobanu... Orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii...

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; concert Succesele Electrecord '78; Ateneul Român, Bucureşti - Orchestra condusă de: ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... ('78)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. Mă uit peste-întregul sat & 2/. Multe doruri are omu
('78, în TvR)
..., ...; TvR; emisiunea Melodii românești de ieri și de azi; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. Viață, viață, ce rea ești & 2/. Nimeni nu mă crede & 3/. Lie, ciocârlie ('78, în TvR
)
..., ...; spectacol, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('78
)
..., ...; spectacol, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('78
)
    Ileana Sărăroiu (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... ('78)1    9    7    9
F E B R U A R I E
sâ, 24
; revista Billboard, nr. ..., an 84 - 24 februarie 1979
    pag. 75: MORE PLAYERS IN HOMES.  Romanian Demand For Disks Outstrips Production Capacity, se menţionează şi numele doamnei MARIA CIOBANU

M A R T I E

ma, 8; spectacol „...; Sala Sporturilor, Reşiţa - Orchestra condusă de: ...
    MARIA şi Camelia CIOBANU (pe viu) - 1/. ... (8mar79)

M A I
jo, 17; ziarul Flacăra, nr. 20 (1249), an XXVI - 17 mai 1979
    pag. 27: FLACĂRA PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI LITERATURĂ  Au, au, inimă, au, se menţionează şi despre doamna MARIA CIOBANU
sâ, 26; 15:00; festival „JUGOSLOVENSKY FESTIVAL MUZIKE; Club „Djerdap, Naestved, Iugoslavia - Ansamblul „Narodnine muzike
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ... & 2/. ... (26mai79)

S E P T E M B R I E
du, 9; program sală, spectacol folcloric prezentat cu prilejul celui de-al X-lea Congres Mondial al Petrolului
    pag. 1:
... 11... «HĂULITA DE LA GORJ»  «LIE CIOCÂRLIE»  Interpretează MARIA CIOBANU, solistă a Formației artistice «Doina Ilfovului»...
du-vi, 9-14; spectacol folcloric, al X-lea Congres Mondial al Petrolului, Sala Palatului, București - dirijor: Constantin Arvine, Orchestra de muzică populară a Ansamblului artistic Doina
    MARIA CIOBANU - 1/. Hăulita de la Gorj &2/. Lie, ciocârlie (sep79, TvR)

O C T O M B R I E
..., ...; 17:00; festival Maria Lătărețu, prima ediţie;
Casa de cultură a sindicatelor, Târgu-Jiu, Gorj
    MARIA CIOBANU (pe viu) - 1/. ...
(oct79)

D E C E M B R I E
..., ...
; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA şi Liliana CIOBANU - Sanie cu zurgălăi - î2 (19nov79.R [dec79, în TvR])
..., ...
; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU (pe viu) - Plecaşi, neică, de la mine (dec79, în TvR)
..., ... ; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - Hai, du-mă, dorule, hai! (... [..., în TvR])
..., 30; revista radio-tv, an XXVI, nr. 1 - 30 decembrie 1979 - 5 ianuarie 1980
    pag. 6 - TELEVIZIUNE... 21.51  SANIE CU ZURGĂLĂI  - cîntă: Maria și Liliana Ciobanu...
    pag. 7 - ...0.11  LA MULȚI ANI, FRUMOASĂ ȚARĂ ! - cîntece și urări.  Interpretează : Maria Ciobanu... Maria Cornescu...
    pag. 13 (poză: TvR - dec79): Urmează un nou transport de MELODII POPULARE ROMÂNEȘTI Interpretate de Maria Cornescu, Ion Dolănescu...
    pag. 13 (poză: TvR - dec79): LA REALIZAREA RADIO-REVELIONULUI '80 AU PARTICIPAT : ...Soliști... de muzică populară : ...Maria Ciobanu, Ion Dolănescu...
    pag. 15: MARȚI, 1 IANUARIE  radio 2  9.00  LA MULȚI ANI !  Cîntece de voie bună și jocuri populare cu : Maria Ciobanu... formațiile instrumentale «Doina Gorjului»...
    pag. 15: MARȚI, 1 IANUARIE  radio 2...  11.30  Daruri pentru iubitorii muzicii populare oferite de... Maria Udrică...
    pag. 17: MIERCURI, 2 IANUARIE...  radio 2...  15.00  Interpreți de ieri și de azi ai muzicii populare românești : ...Maria Cornescu...  ...  21.05  Muzica amintirilor cu... Maria Lătărețu...

F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; spectacol „...; Sala Radio, Bucureşti
- dirijor: ..., Orchestra de muzică populară Radio
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - 1/. Drag mi-e să colind prin ţară & 2/. Hai, du-mă, dorule, hai! & 3/. Toată iarna mi-adăstai & 4/. Hăulesc gorjencele & 5/. Hora păcii ('79, Radio)
..., ...; spectacol „...; Sala Radio, Bucureşti
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - Firicel, măi, fir de iarbă ('79, Radio)
..., ...; spectacol „...; Sala Radio, Bucureşti
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - Măi, neicuţă, măi, oltene ('79, Radio)
..., ...; spectacol „...; Sala Radio, Bucureşti
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - Viaţă, viaţă, ce rea eşti ('79, Radio)
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA şi Liliana CIOBANU - ... (... ['79, în TvR])
..., ...; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA şi Liliana CIOBANU - 1/. ... (... ['79, în TvR])
..., ...; spectacol ..., ...
    MARIA CIOBANU - 1/. ... ('79, TvR)
..., ...; nuntă; ..., ...
    MARIA şi Liliana CIOBANU (pe viu) - 1/. ... ('79)A N I I   
70
F Ă R Ă   D A T Ă
..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... ('...)

..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... ('...)

..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... ('...)

..., ...; spectacol „...; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... ('...)

..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('...)

..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('...)

..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('...)
..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('...)
..., ...; spectacol „Firicel de cântec românesc; ..., ...
    MARIA CIOBAN
U (pe viu) - ... ('...)
..., ...; nuntă, „...; ..., ...
    MARIA și Liliana CIOBANU (pe viu) - ... & ... ('...)
..., ... ; TvR; Televiziunea Română, Bucureşti
    MARIA CIOBANU - ... (... [..., în TvR])
..., ... ; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - ... (... [..., TvR])
..., ... ; TvR; ..., ...
    MARIA CIOBANU - ... (... [..., TvR])