alteCase: variante Tv otherLabels: Tv versions
şi acestea sunt înregistrări Tv, dar devin variante fiindcă titlul/textul seamănă, oarecum, cu cel al înregistrării din alt studio
these, too, are Tv recordings, but they become versions because title/text is, somehow, alike with the recording from other studio


variante Tv după (Tv versions to) a l t e C a s e


titluri și număr variante Tv (Tv versions title & number):

alteCase   [2 variante Tv (versions)]

MARIA CIOBANU, Ion şi Ionuţ Dolănescu - Sărut mâna, dragi părinţi - v1 (31aug06, Tv) 6:23      legendă (caption):
     dirijor: Nicolae Botgros, Orchestra
Lăutarii                                                                                  v1 - 1-a variantă Tv a înregistrării alteCase (1st Tv version of alteCase recording)
MARIA CIOBANU, Ion şi Ionuţ Dolănescu - Sărut mâna, dragi părinţi - v2 (4nov06, Tv)* 6:27   v2 - a 2-a variantă Tv a înregistrării alteCase (2nd Tv version of alteCase recording)
     dirijor: Nicolae Botgros, Orchestra
Lăutarii                                                                                  * - cântec pe album CD (song on CD album)