JugoDisc(YUG)- vinil/vinyltitlu album ('s title) LPD 0094, duet:


MARIA CIOBANU și Miodrag Andelovic - Lie, ciocârlie [2]
               
faţa/side A
   a1. MARIA CIOBANU - Plecași, neică, de la mine - rE ('82, JugoDisc)
   a3. MARIA CIOBANU -
Nimeni nu mă crede - v1JD-rE ('82, JugoDisc)
   a4. MARIA CIOBANU - Lie, ciocârlie - rE ('82, JugoDisc)
   a5. MARIA CIOBANU și Miodrag Andelovic - Uite, neica, mi-l văzui - rE ('82, JugoDisc)

faţa/side B
   b2. MARIA CIOBANU
și Miodrag Andelovic - Dacă mor astăzi sau mâine ('82, JugoDisc)
   b4. MARIA CIOBANU - Cine fluieră și cântă - rE ('82, JugoDisc)

Formația (band): Miodraga Andelovic
dată apariţie album ('s issue date) LPD 0094, duet:


1982

legendă (caption):
 rE - variantă a unei înregistrări Electrecord (version of an Electrecord recording)
 v1JD-rE - varianta JugoDisc, prima, variantă a unei înregistrări Electrecord
                         (JugoDisc version, the first, version of an Electrecord recording)