Slik bestiller du:
- Klikk på ønsket tidspunkt i kalenderen nedenfor
- Velg bane i feltet "Calendar"
- Skriv navnet ditt i feltet "Who"
- Trykk "Save", grønn knapp øverst til høyre

NB: Hvis det ikke dukker opp en kalender nedenfor så book her.

Husk å avbestille baner du ikke skal bruke! Bookede baner som ikke blir brukt skaper irritasjon blant andre medlemmer.

For å avbestille, trykk på bestillingen og trykk så på "Delete" knappen. Hvis du får problemer med bookingen kontakt hans.hvide@uib.no.

For single kan maksimalt en time bookes per dag, for double to timer. Det er ikke noen grense for antall dager frem i tid en kan booke bane. Husk å betale kontingent før du spiller!

Include gadget (iframe)NB: Unngå å få grus ned i dreneringsrennen som går på siden av banen når du koster etter spill!