Mijn onderzoek

Mijn naam is Ton van Erp en door middel van deze site wil ik mijn gegevens delen met anderen. In 1985 ben ik in aanraking gekomen met genealogie (stamboomonderzoek) via een cursus van Teleac. Het Streekarchief Zuid Oost Brabant was dicht bij mijn werk. Het bleek vrij eenvoudig om gegevens op te zoeken. Ik begon met de gegevens van mijn opa van moeders kant. Voor zover bekend kwam deze familie van oorsprong uit de Kempen. Dit bleek juist te zijn, want de oudste gegevens gaan terug tot 1730 naar Knegsel, om via allerlei gemeenten uit de omgeving uiteindelijk terecht te komen in Best. In het streekarchief zijn alle gegevens van de burgerlijke stand te vinden van de periode 1810 tot circa 1930. Het betreft akte van geboorte, huwelijken en overlijden. Gegevens van voor 1810 zijn veel lastiger terug te vinden omdat er voor die tijd geen wettelijke verplichting was om gegevens bij te houden. Er zijn wel kerkelijke registers bewaard gebleven, maar deze zijn vaak in het Latijn en met de hand geschreven.
 
Naast de standaard gegevens zoals namen en data is het ook interessant om andere documenten te zoeken. Dit kunnen oude krantenberichten zijn of oude registers van bevolking. Ook deze gegevens zijn soms in het streekarchief te vinden. Na 1900 zijn er de bidprentjes die informatie kunnen leveren. Aangezien de onderzochte families van arme afkomst waren, zijn er niet veel gegevens te vinden.
 
Door dit onderzoek was ik ook benieuwd naar de voorouders van mijn vrouw, de familie van den Broek. Ook zij kwamen uit dezelfde omgeving.
                   
Na jaren gegevens verzameld te hebben, lag het onderzoek wegens tijdgebrek enkele jaren stil. In 2001 kwam ik in het bezit van een computerprogramma. Hierin was het mogelijk de gegevens op een geordende wijze op te slaan en wat belangrijker is, om de gegevens op het internet te publiceren. Hierdoor kunnen anderen delen in de opgedane kennis.
 
Bij het zoeken van gegevens naar de familie van den Broek kwam ik diverse verschillende families tegen uit dezelfde streek. Deze gegevens heb ik geordend zodat er nu enkele verschillende takken gepubliceerd kunnen worden. Deze gegevens zijn echter nog lang niet compleet en zullen geleidelijk worden aangevuld. Mocht iemand over gegevens geschikken, dan sta ik hier uiteraard van harte voor open.