Kort nieuws

4 familiegroepen Proost delen eenzelfde voorvader

Geplaatst 8 jun. 2017 07:00 door Ludo Proost   [ 23 sep. 2017 03:23 bijgewerkt ]

De regio Kempen van Familiekunde Vlaanderen publiceert deze maand haar Kempische Genealoog. Daarin verschijnt mijn artikel over het vergelijken van de y-haplogroepen en Y-haplotypes van 9 mannelijke Proosten. Het blijkt uit dat onderzoek dat ze allen afkomstig zijn van eenzelfde voorvader. We kennen hem (nog) niet. Hier is de koppeling naar dat tijdschrift: De Kempische Genealoog. Het artikel wordt in twee delen gepubliceerd. Het tweede deel verschijnt in de maand september 2017.


Wie is deze Joannes Proost?

Geplaatst 10 okt. 2016 01:39 door Ludo Proost   [ 23 sep. 2017 03:22 bijgewerkt ]

In de loop van de maand september 2016 ontving ik een e-mail van de heer Louis Schouleur. Hij woont nu in Tours in Frankrijk. Dank zij zijn bibliofiele vader heeft hij een manuscript uit 1769 in handen gekregen. Het werk 'de etica et motu' uit 1769 behoorde toe aan een Joannes Proost.

Deze Joannes studeerde aan de pedagogie 'De Lelie' van de universiteit te Leuven. Hij noemde zichzelf, volgens een aantekening op bladzijde 3, 'philosophus in de Lelie'. de heer Schouleur vroeg zich af of deze familie aan mijn verwant zou kunnen zijn. Daarop kon ik al ontkennend antwoorden. Mijn eigen genealogisch onderzoek heeft geen bewijzen gevonden dat in mijn directe (mannelijke) lijn een Joannes Proost gestudeerd had te Leuven.

Een vlug en onvolledig doornemen van andere stambomen Proost leverden enkele kandidaten op. Uiteindelijk zal het Leuvense register van de studenten in die 17de eeuw een waarschijnlijke oplossing geven. In het Belgische Rijksarchief is dat register te raadplegen. 

Het inschrijvingsregister voor de Leuvense studenten voor 1800 is sinds kort via het internet raadpleegbaar. Consulteer daarvoor het Rijksarchief in België. Daar heb ik de eigenaar van het manuscript gevonden: Joannes Angelus Proost (ga naar het jaar 1769 bij De Lelie). Op ODIS vindt u meer informatie over deze persoon.Zie ook onderaan een copie van het schutblad.

Om volledige toegang te krijgen tot de website van het Rijksarchief dient u zich eerst in te schrijven. Dit is geheel gratis.

Landboek van Vosselaar 1712

Geplaatst 17 mrt. 2016 07:19 door Ludo Proost   [ 21 nov. 2016 00:20 bijgewerkt ]

Mijn transcriptie van het landboek van Vosselaar uit 1712 is  beschikbaar. Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen geeft dit werk uit. 152 folio's werden zo getrouw mogelijk overgeschreven en voorzien van een inleiding. Lees bijgaande voorstelling.
Informatie over bestelling en betaling

Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen biedt het “Land-grondt-boeck van Vosselaer uit 1712” in verkoop aan:

-230 bladzijden gelijmd, zachte kaft
- 15 euro per exemplaar 
(exclusief de verzendingskosten van 3 euro)

De bestelling kan gebeuren door betaling op 
rekening BE37 8802 1795 7128 van FV Regio Kempen,
met vermelding “Landboek 1712 Vosselaar”.Voor de geïnteresseerden voor de familienaam Proost te Vosselaar: er staan er enkele.

1-3 of 3