H. J.  WAAIJER 1919-2003


FAMILIE ARCHIEF EN FOTO HOME PAGE VAN DE FAM WAAIJER

K. WAAIJER WEBSITE 

WEB PAGE GEPLAATS 12 JAN 2007 

LAATSTE UPDATE: 28 DEC 2007.

REACTIES OF AANPASSINGEN GAARNE NAAR E MAIL ADRES. OF GASTENBOOK OP DE HOME PAGE

k.waaijer@gmail.com

 

INFORMATIE EN DOCUMENTATIE:

DHR H. GROENMAN

STICHTING 'DE GREB" WEBSITE

 

#

INFORMATIE OVER 2 PERSONEN DIE OPGEROEPEN ZIJN IN HET 10RI

10 REGIMENT INFANTERIE WEBSITE

DHR. WIJFJES

WEBSITE: DHR. A. WIJFJES

 

DHR. WAAIJER

 

DOKUMENTEN EN FOTO'S VAN H. J. WAAIJER. VOOR EN IN DE 2E WERELD OORLOG.

ALS U OP DE AFBEELDINGEN KLIKT, WORDT DEZE VANZELF UITVERGROOT

 

 

IN 2006 WAS IK FOTO'S EN PAPIEREN AAN HET ZOEKEN VAN MIJN VADER. DAAR VOND IK IN ZIJN OUDE TAS, EEN SIGARENKISTJE MET DOCUMENTEN EN FOTO'S VAN HEM. OOK MIJN EIGEN OPROEP KAART ZAT ER TUSSEN, VAN MIJN DIENST TIJD.

29/8/1939 IN DIENST OPGEKOMEN IN LEIDEN

 

 IN ZIJN OORLOGZAKBOEKJE, VOND IK GEGEVENS, WAAR EN IN WELK ONDERDEEL HIJ ZAT. WAT IK NIET KON TERUG VINDEN. WAS, WAT ONS VROEGER VERTELDE. DAT HIJ OOK IN LIMBURG HAD GEZETEN EN DAT HIJ ZIJN POST (BIJ EEN BRUG) HAD MOETEN VERLATEN. WE WAREN EEN PAAR KEER OP DIE PLEK GEWEEST  EN HIJ VERTELDE HET ONS. IK WEET  NIET PRECIES MEER, WAAR DAT WAS. WAT ER WEL IS.  IS ZIJN  INSCHRIJVING OPROEP KAART. UIT ZIJN GEGEVENS KON IK NIET OPMAKEN DAT HIJ DAAD WERKELIJK IN LIMBURG IS GEWEEST.  IK GING TOEN OP INTERNET ZOEKEN NAAR ZIJN DIENST AFDELINGEN. DIE OP ZIJN OPROEPKAARTEN STAAN. EERST BIJ "DIENSTMAKKERS" DAAR KWAM IK NIET VEEL VERDER. IK KON ZIJN REGIEMENT  NIET IN DE LIJST VINDEN. WIST OOK NIET HOE DE SAMEN STELLIN VAN DE CODES WAREN. DE VOLGENDE STAP WAS, DAT IK TERECHT KWAM BIJ DE "STICHTING GREB". IK GAF MIJN GEGEVENS DOOR EN KREEG BIJNA DE ZELFDE DAG ANTWOORD VAN DHR. H. GROENMAN. DIE MIJ VERDER VEEL INFORMATIE HEEFT GEGEVEN. HOE HET EVT IS GEGAAN KAN ZIJN?. DE PAPIEREN GAVEN AAN DAT HIJ IN EDE MOEST OPKOMEN. IK WEET DAT HIJ IN LEIDEN HEEFT GEZETEN OF IS OPGEKOMEN. MAAR ER ZIJN NOG AARDIG WAT VRAAG TEKENS OVER DIE TIJD. TIJDENS  HET MAKEN VAN DE PAGE ,VOND IK NOG WAT GEGEVENS. DIE IK DOORGAF AAN DE DHR. GROENMAN. EN ER IS TOCH LANGZAAM EEN LIJN INGEKOMEN. HOE HET GEGAAN KAN ZIJN IN DIE DAGEN.  

 

 BRIEF VAN DEFENCIE. VAN UITSTEL VAN EERSTE OEFENING. VOOR 1 JAAR.

 

                                                                                                                                                                  FOTO'S GEMAAKT IN LEIDEN

                                                                                                                                                                   STAAT OP DE ACHTERKANT

                                                                                                                                                                             VAN DEZE FOTO

Geachte heer Waaijer
 
We weten op dit moment in elk geval al iets. 
 
Ergens in 1939 ( het zou precies na te gaan moeten zijn ) zijn de depots ( opleidingskazernes ) in hun totaliteit verplaatst naar de Vesting Holland, dus achter de Nieuwe Hollandse waterlinie. Dit vanwege de strategische veiligheid.
10 RI, dat zijn depot eerst in Ede had, verhuisde in dit verband naar Leiden. Dat is in elkgeval een sluitende verklaring voor het Leidse hoofdstuk in het militaire bestaan van uw vader. Hij is waarschijnlijk opgekomen / ingedeeld geweest bij het 10e depot bataljon ( 10 dep.bat ).
 
Maar wat is er vervolgens gebeurd?
Ik neem aan dat hij, als hij dat vertelt, in Limburg gelegerd zal zijn geweest.
In principe is niets onmogelijk, opvallend is het wel.
Er is namelijk geen enkele connectie tussen 10 RI en de in Limburg ( waar overigens? ) gelegerde onderdelen. Er was destijds sprake van allerlei " familiebanden " tussen bepaalde regimenten, maar die ontbreken hier geheel.
 
Als hij al in Limburg is geweest, dan toch met enige waarschijnlijk niet meer in mei 1940.
Grote hoeveelheden Nederlandse militairen zijn destijds, zeker in Zuid-Limburg, door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland afgevoerd. En zo niet, dan vaak via allerlei omwegen terecht gekomen in Zeeland, Belgie en zelfs Frankrijk. Om dan rond 25 mei weer in Haarlem te zijn is niet absoluut onmogelijk ( in geval van krijgsgevangenschap overigens WEL ), maar ook weer niet erg waarschijnlijk.
 En zou hij daar werkelijk nooit over hebben gepraat? Krijgsgevangenschap, eventueel Belgie of Frankrijk? Aan de andere kant weet ik uit ervaring ( we hebben veel te maken met dergelijke " gevallen " ) dat het vaak is voorgekomen dat militairen weinig of niet hebben willen praten over hun ervaringen in de meidagen.

 
Misschien is hij om de een of andere, op dit moment onduidelijke reden, tijdelijk gedetacheerd geweest in Limburg en daarna gewoon verplaatst naar Veenendaal waar 10 RI in de mobilisatie en later in de meidagen in stelling lag. Daarvoor pleit ook dat hij op 27(?) mei 1940 naar Veenendaal wordt gestuurd.
 
Ik heb ook nog even aan het volgende scenario gedacht: 10 Dep.bat is betrokken geweest bij de strijd in Zuid-Holland, met name bij de Haagsche Schouw , het door de Duitsers in eerste instantie veroverde vliegveld Valkenburg en het dorp van die naam. Had uw vader b.v alleen gesproken over Valkenburg, dat immers ook in Limburg ligt, dan had er sprake kunnen zijn van een misverstand. Nu hij echter tijdens die vacantie in Limburg zijn aanwezigheid daar ter sprake heeft gebracht valt deze mogelijkheid natuurlijk weg.
 
Dus: uw vader is zeker in Leiden geweest en de reden daarvoor is ook duidelijk, maar wat daarna? Tijdelijk in Limburg? Daarna misschien terug naar Leiden? Of naar Veenendaal? Tegen dat laatste zou trouwens weer pleiten dat hij wel over leiden en Limburg, maar kennelijk nooit over de Grebbelinie heeft gesproken. Al is er ook een argument voor Veenendaal, zie boven.
Misschien weet uw broer inderdaad nog iets. Interessant zou b.v zijn de juiste verblijfplaats in Limburg, omdat je dat weer aan een bepaald onderdeel kunt relateren.
Een laatste mogelijkheid is het inschakalen van DARIC.
Zie daarvoor ons " STAPPENPLAN " ( via de zoekfunctie op de Homepage ). Omdat we zijn stamregiment ( 10 RI ) al kennen, zal het mogelijk weinig opleveren, maar je weet nooit. 
 
Met vriendelijke groet
 
H Groenman

10RI DEPOT IN LEIDEN

                                                                                                        Brieven van uit leiden naar huis
 
 
REACTIE 15 JAN 2007 : VAN DE DHR. H. GROENMAN,  NADAT WE WAT MEER GEGEVENS HADDEN GEVONDEN VAN HET REISDOCUMENT.
 
In de omgeving van Munstergeleen stond opgesteld 3 - II - 37 RI.
Daarvan is de 2e sectie bij de nadering van de Duitsers voortijdig weggegaan. Daardoor zijn o.a 2 bruggen niet opgeblazen. Het grootste deel van deze sectie is vervolgens toch in Duitse handen gevallen. Van een groep ( een groep is een kwart van een sectie ) is echter niet bekend wat er verder mee is gebeurd. In theorie zou uw vader daarbij gehoord kunnen hebben.Men is dan mogelijk niet in Duitse handen gevallen.
Bovendien is de afstand van Munstergeleen naar Roermond korter dan die va Heerlen of Kerkrade naar Roermond.
Uw vader kan dan ( op de een of andere manier ) nog op de 10e Roermond hebben bereikt. Dat hij daar 2 -3 weken is gebleven zou kunnen: hij is immers pas eind mei naar Haarlem afgereisd, na zich waarschijnlijk eerst in Kerkrade te hebben gemeld ( of in elk zat de Duitse instantie, die hem toestemming tot de reis moest geven daar ).
 
Jammer natuurlijk dat dit zo zonder meer niet te bewijzen valt.
Maar het zegt in elk geval iets over a) Munstergeleen, B) het voortijdige weggaan , C) brug(gen) en d) de in Roermond doorgebrachte tijd van 2 -3 weken.
De rivier zou dan de Geleen zijn geweest.
 
Van dit genoemde onderdeel heb ik geen verslag.
Aan de andere kant is dat niet zo erg, want over die groep is immers toch niets bekend. Er is dus kennelijk niets over genoteerd.

 KAN NIET GOED ZIEN WAAR DIT IS. KAN IN LIMBURG ZIJN?

                                                                                                                                                          
 
      24 OCTOBER 1938: OPROEPING TER INLIJVING, MET DE VERMELDING : LICHTING 1939, HET 10e  REGIMENT    INFANTERIE IN GARNIZOEN TE EDE.
                        1939: 10E REGIMENT DEPOT VERHUIST DOOR BOVEN GENOEMDE OMSTANDIGHEDEN VAN EDE NAAR LEIDEN
                        1939: LICHTING 1939 11-98, VERMELD IN OORLOGZAKBOEKJE 
    29 AUG 1939: IN DIENST OPGEKOMEN IN LEIDEN 
           25 MEI 1940: GROOT VERLOF VERLEENT. 10e DEPOT BATALJON 7E COMPAGNIE
           27 MEI 1940: MOET EN HEEFT ZICH GEMELD IN HAARLEN VANUIT KERRADEN 
                      
 
 

          GEDEELTE VAN DE KAART VAN lIMBURG, WAAR POSTEN EN ANDERE OPSTAKELS WAREN.                                 

 VLAK VOOR 10 MEI 1940 

ONDER AAN DE KAART STAAT EEN PIJL, VLAK BIJ MUNSTERGELEEN. WAAR HIJ IN DE BUURT ZOU HEBBEN GEZETEN. WIJ DENKEN DAT HIJ NAAR FAMILIE IN DE BUURT IS GEGAAN. DIE ER VLAKBIJ WOONDE. IK WEET OOK NIET HOELANG HIJ IN LIMBURG HEEFT GEZETEN. TOEN WIJ ER IN DE 60e JAREN OP VAKANTIE WAREN SPRAK HIJ EEN PAAR KEER  ER OVER DAT HIJ OP EEN POST HAD GEZETEN EN DAT HIJ IS WEG GEGAAN?. WE REDEN TOEN STEEDS OP DE ZELFDE PLEK AAN EEN  KANAAL OF RIVIER. KAN ZIJN DAT HIJ ER MEER OVER VERTELDE. MAAR HET IS 40 JAAR GELEDEN.

14 JAN 2007. REACTIE VAN H. WAAIJER.: HIJ VERTELDE DAT HIJ ONGEVEER 2A3 WEKEN IN LIMBURG HEEFT GEZETEN

 

 

                                                  REIS DOCUMENT. VAN KERKRADEN NAAR HAARLEM 

 IN MEI KAN HIJ GEREISD ZIJN VAN UIT KERKRADEN (ZIE STEMPEL. STAAT HELAAS GEEN DATUM OP) NAAR HAARLEM.  (iK ZIE DIT NU, TERWIJL IK DE WEBPAGE AAN HET MAKEN BEN. DAT HIJ DUS DUIDELIJK IN LIMBURG IS GEWEEST)  HIJ  HEEFT ZICH OP 27 MEI ZIEK GEMELD. MAAR OP 25 MEI KREEG HIJ GROOT VERLOF. ER ZITTEN NOG GROTE TIJD GATEN, TUSSEN DIT ALLES EN ANDERE VRAAG TEKENS.                                     REACTIE: 14 JAN 2007 DE DHR GROENMAN  SCHREEF MIJ. DAT ER NIET "ZIEK GEMELD" STAAT MAAR "ZICH GEMELD" . EN DAT HIJ ZICH IN VEENENDAAL MOET MELDEN.        WEL EEN GROOT VERSCHIL.                                                                                                                             ACHTERKANT VAN HET REISDOCUMENT

 

                                                GROOT VERLOF DOCUMENT

 

 

 

   HIJ HEEFT NOG EEN PAAR MAANDEN  IN BILTHOVEN IN HET ZWEMBAD GEWERKT. HET WAS EEN TIJDJE  ONDUIDELIJK WANNEEER DAT WAS .MAAR IK VOND ZIJN GETUIGSCHRIFT              

IN 1942 TOT 43 HEEFT HIJ NOG GESTUUDEERD VOOR RADIOTELEGRAFIST

 

 

 

HIJ HEEFT EEN TIJD ONDERGEDOKEN GEZETEN IN DE KRUIPRUIMTE VAN HUN NIEUWE WONING. IN DE TUINWIJKLAAN.  DE OUDE WAS STUK GEBOMBARDEERD.  LEIDSEVAART 450.  IN 1942.1943 HEEFT HIJ GESTUDEERD AAN DE "RADIO TECHNISCHE SCHOOL' IN HAARLEM.  ROND 1944 IS HIJ NAAR DE NOORDOOSTPOLDER EN WIERINGERMEER GEGAAN, EN VRIJGESTELD OM IN DUITSLAND TE MOETEN WERKEN.

IN DE FLEVOPOLDER

 

 

ZIJN PERSOONS BEWIJS. STAAN NOG GEGEVENS OP DIE IK NIET MEER KAN LEZEN. MET LEES BRIL

 

                                     CANTINE VAN EEN VAN DE WERKKAMPEN

 

HIJ HEEFT NA DE BEVRIJDING GESOLLICITEERD BIJ RADIO HOLLAND. HEEFT DAAR KORT GEWERKT MAAR IS BLIJKBAAR BIJ DE KLM TERECHT GEKOMEN ALS RADIO TELEGRAFIST.AAN BOORD VAN DE VLIEGTUIGEN. LATER TELEX AFDELLING IN DEN HAAG EN COMUNICATIE/COMPUTER AFDELING IN AMSTELVEEN TOT AAN ZIJN PENSIOEN