Pàgina Principal
                                                                                

                                                                                Nivell
: 3 ANYS

Matèries/àrees implicades: Coneixement de sí mateix i autonomia personal

     Coneixement de l'entorn

                                Llenguatges: Comunicació i Representació


                                                                                Centre: CP Castell de Santa Àgueda (Ferreries)

                                                                                Autors/es: Cata Serra  i  Nines Febrer

                                                                cserra2@educacio.caib.es                                                                                                           ninesfebrer@educacio.caib.es


                                                                                Durada: 1 mes i mig

                                                                                Data de creació: 23 novembre 2010