Το Μουσείο


Σκύρος Μουσείο Φαλτάϊτς

Λαογραφικό Μουσείο Μάνου Φαλτάϊτς

Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1964 από το Μάνο Φαλτάϊτς και είναι ένα από τα πρώτα τοπικά ιστορικά - λαογραφικά μουσεία της Ελλάδας. Αποτελεί το σημαντικότερο πολιτιστικό φορέα της Σκύρου με πανελλήνια ακτινοβολία. Στεγασμένο στο παλαιό αρχοντικό των “Φαλνταήδων” που οι ρίζες τους χάνονται στο Βυζάντιο, δεσπόζει του ΒΑ άκρου της πόλης, χτισμένο πάνω στον μεγαλύτερο πύργο των πανάρχαιων Πελασγικών τειχών της Σκύρου.
Φορτωμένο με το μύθο και την ιστορία της Σκύρου, αποτελεί ένα χώρο στον οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένα, μεταξύ των άλλων, όλα τα στοιχεία της καθημερινής ζωής, της τέχνης, του λόγου και της ιστορίας του νησιού από την μεταβυζαντινή μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
περισσότερες πληροφορίες