Vorsteh over fjell og vidde

 "Skinnende som smergelpusset jern - en ambolt hvorpaa gudene kan hamre"    
Zappfe om Stetind, Norges nasjonalfjell