Katedra výtvarných umení a intermédií

Watsonova 4

042 00 Košice

tel./fax : 055/602 2635

e-mail: kvuai.fu@tuke.sk

VEDÚCI KATEDRY
doc. akad. mal. Adam Szentpétery adam.szentpetery@tuke.sk

Pedagogický zbor


vedúci ateliérov:

doc. akad. mal Adam Szentpétery
prof. akad. soch. Juraj Bartusz
prof. akad. mal. Rudolf  Sikora
guest. prof. Anna Tretter

odborní asistenti:

Mgr.art. Eva Moflárová - kresba
Mgr.art. Jána Vasilko - kresba
Mgr.art. Marian Straka - kresba
Mgr.art. Martin Moflár - maliarské a grafické technológie
Mgr.art. Radovan Čerevka - kresba
PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič - video
Mgr. art. Peter Vrábeľ - PC podpora
M.A. Ivan Novotný - sochárske technológie
akad. mal. Zbyňek Prokop - písmo a typografia
Mgr. art. Tomáš Marušiak - 3Dmodelovanie / Flash
Mgr. art. Pavel Smejkal - fotografia


Sekretariát

Marcela Fiľová

Informácie pre končiaci ročník I. stupňa (bc)
- odporúčaný rozsah bakalárskej práce 40 strán
( minimálny rozsah pre verifikáciu autenticity je 500 plnovýznamových slov )