Αρχική σελίδα

Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά. Όλα τα θέματα τα σχετικά με τα τάλισμαν, περίαπτα και φυλακτήρια, χάνονται χρονολογικά στους αιώνες. Είναι σίγουρο πως οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την κατασκευή τέτοιων από αναφορές που βρέθηκαν σε πάπυρους, από ύμνους προς τους θεούς, πληροφορίες από τον Όμηρο κλπ.
Στις σελίδες αυτής της ενότητας, θα αναφερθώ μεταξύ άλλων και σε αυτά της Αραβικής παράδοσης, του παρελθόντος και του παρόντος. Δίνω την περιγραφή των χρήσεών τους με όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να κάνουν τον αναγνώστη – ερευνητή να προσανατολίσει το ενδιαφέρον του στο θέμα, σωστά και σε βάθος.
Όμως τι ακριβώς κάνει ένα φυλακτό (τάλισμαν ή περίαπτο κλπ);  Συνήθως περικλείει μια προστατευτική λειτουργία, καθίσταται αντικείμενο μιας ειδικής σημασίας και είναι το μέσον για την παραγωγή ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτά όλα μπορεί να κατασκευαστούν σε χαρτί, σε πάπυρο, σε περγαμηνή, σε μέταλλο, σε πέτρα κλπ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Συχνά, κάτω από ειδικούς όρους ή ειδικά θέματα είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί ένας κανόνας που μπορεί να είναι ο χρόνος της ημέρας (μαγική ώρα) και της πλανητικής ή αστρολογικής επιρροής, συγκεκριμένη θέση πλανητών και άλλα, για να παραχθεί μια κατάλληλη ευεργετική ενδυνάμωση του τάλισμαν. 
Τα αραβικά φυλακτά (τάλσαμ, ουαφίκ, χάταμ κλπ) υπήρχαν ακόμα και στους προ-ισλαμικούς  χρόνους. Κατά κανόνα, με την εξάπλωση του Ισλάμ τοποθετήθηκαν μαζί τους εδάφια από τη Βίβλο, ολόκληρα κεφάλαια ή ονόματα. Υπάρχουν αναφορές για τη χρησιμοποίησή τους από τους Σούφι για τη θεραπεία ασθενών, οικογενειακή ομόνοια και άλλα.
Ωστόσο, θα πρέπει να πω με κάθε βεβαιότητα πως τα αραβικά τάλισμαν και περίαπτα που περιέχουν θείες ιδιότητες και ιερούς στίχους, στρατολογούν τη βοήθεια των αγγέλων (με την ελληνική έννοια της λέξης) του Θεού και χρησιμοποιούνται για εποικοδομητικούς λόγους, κυρίως. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας έρευνάς μου έχω διαπιστώσει και διασταυρώσει πρακτικά πολλές φορές πως αν το πνευματικό υπόβαθρο καθενός δεν είναι «έτοιμο», ίσως μάταια να αναμένονται τα αποτελέσματα. Ακόμα, όπως συχνά λέω, η άσκηση της Απόκρυφου Τέχνης απαιτεί κόπο, χρόνο και υπομονή.
Εντελώς περιληπτικά, αναφέρω πως για την κατασκευή οποιουδήποτε μαγικού σύνεργου (θυμίαμα, χάρακας, γραφίδα, μελάνι κλπ), όπως ακόμα και για κάθε φυλακτήριο ή κατάδεσμο ή οποιαδήποτε επαγωγή ή αρά, πρέπει ο λειτουργός να επιλέξει με πλήρη ακρίβεια τη μέρα, την ώρα και τα σύνεργα και τούτα όλα να συμφωνούν με τις αστρικές δυνάμεις που κυβερνούν εκείνη ακριβώς τη στιγμή της έναρξης.
Όμως, υπάρχουν και τυπικά, όπου η χρήση τους δεν απαιτεί τέτοιο κανόνα και είναι τα προφορικά τυπικά, όπως οι δεήσεις και οι προσευχές. Τέλος, πρέπει να υπάρχει έστω και μέτρια γνώση αστρολογίας, αστρονομίας και βασικών μαθηματικών.