Mountainbikefest 2015.09.13    

Link op't Strecken bei GPSies


                                                                                                                                            

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hdvlehdbylbdpuxb


Streck 1A -  29km -  690hm

Départ 07h30 bis 11h00    1x RAVI    5€   Faarf.: giel 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xonnnlfcaqndqonc


Streck 2B -  46km - +/-1100hm
        
Départ    07h30 bis 11h00    2x RAVI    7€    Faarf.: blo
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jlqukvprttnqejwt

Streck 3C -  58km - +/-1472hm  GPSies (1340hm Garmin 800)       

Départ    07h30 bis 10h00    2x RAVI    7€    Faarf.: gréng
http://www.gpsies.com/viewTracks.do?fileId=hdvlehdbylbdpuxb&fileId=xonnnlfcaqndqonc&fileId=jlqukvprttnqejwt


Strecken 1A - 2B - 3C zesummen op enger Kaart 

Départ Centre Culturel zu Housen

   

9 Op der Hei
Ravien  powered  by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eise Sponsoren soen mir villmools MERCI