Kontaktdaten

 
 
Aktuellen Comité


President
Romain KEISER


Vize-President
Edwin KOHNEN


Caissier
Alain SCHARFENBERGER


Secrétaire
Jessica SERRES-THEIS


Member
Marco BESCHEID
Nico EICHER
Marcel KAYSER
Jean-Marc SCHILTGES
Pol ZAHNEN
 
 
Eis Kontosnummer bei der Spuerkeess ass.:
 LU61 0019 4600 0294 9000
  
 

 
 
Fairbikers Housen
(Romain Keiser)
10, an der Haech
L-9833
Dorscheid
LUXEMBOURG