Home

Welkom op de site van
"Framework for Care & Cure Foundation i.o."

Waarom een foundation?

 

De zorg staat voor veranderingen die groots en ingrijpend zijn. Het huidige kabinet voert veranderingen in steeds sneller tempo door. Niet alleen gedreven door de aanstormende vergrijzing maar ook de toename van de kosten voor de gezondheidszorg dwingt de politiek tot steeds meer en ingrijpender maatregelen. Als eerste was er de wet op de zorg financiering die als begin van de omwenteling gezien kan worden. Met deze wet worden de zorgverleners en de zorgfinanciers gedwongen steeds scherper en beter na te denken over welke zorg, in welke vorm, aan welke patiënt wordt geleverd.

 

Op dit moment stil zitten zal onherroepelijk leiden tot uitschakeling uit het zorgproces. Ja natuurlijk, patiënten blijven komen maar krijgen nu, eventueel gedelegeerd door hun zorgverzekeraar, steeds meer macht en keuze vrijheid. Als zorgverlener is dit de tijd hier op te ageren. Alleen hoe en waarop en waartegen? Juist in deze tijd is het hebben van een gevalideerd referentiemodel van belang. De huidige situatie kan worden "ingekleurd" de gewenste wijzigingen als proef worden doorgerekend en de consequenties worden duidelijk. Het zal veranderingsprocessen versnellen met een hogere garantie op succes. Een ieder kan tegen dit referentiemodel zijn/haar eigen verantwoordelijkheidsdomein plaatsen en zien welke veranderingen in dat domein zullen plaatsvinden.

 

De Framework Foundation is opgericht om het referentie model onder auspiciën van de rijksuniversiteit Groningen verder te ontwikkelen voor en door de zorg. Externe partijen leveren hun expertise daar waar die voor dit proces noodzakelijk zijn. Uw bijdrage is derhalve erg gewenst.

 

Jan Dontje

 

Onze ervaring bewijst het!


Het F4CC referentiemodel is onder leiding van de rijksuniversiteit van Groningen gevalideerd bij meer dan 10 verschillende zorginstellingen. Deze zorginstellingen varieerden van thuiszorg tot academische ziekenhuizen. Bij alle visitatie bezoeken bleek er geen instelling te zijn die haar werkwijze en/of procedures niet kom plotten op het model. De geconstateerde afwijkingen tussen organisaties bleken terug te voeren op individuele voorkeuren en afwijkingen op HKZ beleid.

Zodra DBC’s werden geplot kwamen vrij snel procedurele hiaten naar voren (“we doen het wel maar het staat niet expliciet beschreven…”) een en ander leidend tot incomplete documentatie. Op zich niet erg maar als later blijkt dat diezelfde stukken worden gebruikt om DBC bekostiging door te rekenen en die als bron worden gebruikt om aanbestedingsvoorwaarden op te stellen voor aanschaf van ICT systemen blijkt eenduidig werken over meerdere schijven wel degelijk zijn vruchten af te werpen.

In het nieuws