רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה

ספטמבר 2011

תכנית לימודים באזרחות

על פי תכנית הלימודים

שכבת ט' - תשע"ב

 

ארבעת היסודות לקיומה של מדינה - (שטח, אוכלוסיה, שלטון, ריבונות)

מדינת ישראל - מדינת הלאום היהודי:

הכרזת העצמאות - תוכן ומעמד משפטי, גבולות המדינה, הרכב האוכלוסייה בישראל, חוק השבות, חוק האזרחות, זכויות המיעוטים בישראל, סמלי המדינה

זכויות האדם והאזרח:

זכויות טבעיות, הזכות לחיים, הזכות לכבוד, הזכות לחירות, הזכות לפרטיות, חופש הביטוי, חופש  המצפון, חופש ההתארגנות, חופש העיסוק, חופש התנועה, הזכות להפגין, חופש הדת, הזכות להליך הוגן, הזכות לקניין, הזכות לשוויון - שוויון פוליטי, אפליה פסולה, העדפה מתקנת.

תפקיד התקשורת בחברה הדמוקרטית    

שלטון החוק:

שוויון בפני החוק, אכיפת החוק, חוקה, החוק במדינה דמוקרטית (שלבי החקיקה, תפקידי החוק)

הרשות המחוקקת - כנסת ישראל:

הבחירות, עבודת הכנסת - הצעה לסדר היום, שאילתא, הצבעת אי אמון, חוק התקציב, מינוי ועדת חקירה, קואליציה, אופוזיציה, תהליך החקיקה.


                                                   שנה טובה ובהצלחה לכולנו