נושאים למבחן מעבר למסיימי כיתה ט'

שכבת ט':
ארבעת מרכיבי היסוד של מדינה ריבונית, מגילת העצמאות, סמלי המדינה 
(לדעת בע"פ לשרטט את סמל המדינה ואת הדגל ולהסביר את מרכיביהם, לדעת בע"פ לכתוב את ההמנון ולהסבירו), 
גבולות,
חוק השבות והאזרחות
 עקרונות הדמוקרטיה
זכויות האדם
תקשורת.

עמודים בספר: 10 - 16, 19 - 20, 22 - 23, 25, 33 - 39, 43 - 46, 49 - 52, 57, 59, 60, 63 - 70, 105 - 116, 122 - 147, 148 - 155
Comments