תכנית הלימודים לשנת תשע"ב

רציונאל:

חינוך לאזרחות הוא תהליך הכרחי בחברה דמוקרטית. רק באמצעות הוראה סדירה ומובנית, המשלבת תהליכים חינוכיים - התנסותיים פעילים ,ניתן להקנות את המיומנויות הדרושות לחיים בחברה דמוקרטית ולטפח אדם ואזרח הרוצה לחיות בחברה זאת ולהתנהג על פי ערכיה ועקרונותיה.

הוראת האזרחות תכלול גיוון בדרכי ההוראה, שילוב אקטואליה והגברת המודעות ללימודי האזרחות בקרב תלמידי שכבת ט' לעידוד אזרחות פעילה.

אופן הלימוד:

יחידת לימוד של שעה וחצי, פעם בשבוע.

מטרות ויעדים:

1. רכישת מיומנויות לימודיות כלליות ומתחום האזרחות:

2. א. מיומנויות כלליות - פיתוח יכולת שאילת שאלות במהלך ניתוח אירועים, קריאת טקסטים והבנת

        הנקרא, הבנת רעיון מרכזי;

    ב. מיומנויות ספציפיות - קריאת מפה, קריאת תמונה וקריקטורה, הבנת התהליך, סיבה ותוצאה,

        פיתוח חשיבה ביקורתית, הבחנה בין עיקר לטפל, הבחנה בין עובדה לפרשנות,

        פיתוח טכניקות השוואה, הסקת מסקנות, פיתוח יכולת המשגה והפשטה;

3. הנחיית התלמידים כיצד להתבטא בכתב, על נושאים שונים, באמצעות כתיבת מטלות קצרות

    בהיקף של עמוד אחד;

4. פיתוח אסטרטגיות למידה בטקסטים מתחום האזרחות;

5. יצירת עניין וגירוי אינטלקטואלי של התלמידים בתחום זה;

6. הקניית הבנה יסודית בתהליכים ובאירועים שהתרחשו במהלך המאה העשרים;

7. העמקת השורשים היהודיים והציוניים בקרב התלמידים.

תכנים:

ארבעת היסודות לקיומה של מדינה;

מדינת ישראל – מדינת הלאום היהודי;

זכויות האדם והאזרח;

תפקיד התקשורת בחברה הדמוקרטית;

שלטון החוק;

הכנסת- הרשות המחוקקת.

מסגרות הלמידה:

פתיחת שלשות/רביעיות: בהתאם לנושאי הלימוד, אנו מפרקים את מסגרות הכיתה ויוצרים כיתות חדשות על פי נושאים ועל פי רמות קושי;

רמת גרעין: חומר המותאם לתלמידים חלשים, במסגרת הכיתה;


תכנית הלימודים הארצית של משרד החינוך