צוות אזרחות

מקשר המקצוע - עמוס זיגל

צוות המורים

אריאלה בן -ארי                050-4052871

ביאטריס גולן                    050-4052760

ורד קליר                         050-4052822

זולי קלר                          050-4052853

כנרת שמואלי                   050-4052798

לירון בר-מאיר                  050-4052753

עדו יהלום                        050-4052741    077-9616022

עמוס זיגל                       050-4052762


אל סגל המורים יצטרפו סטודנטים לאזרחות ממכללת "בית-ברל".

ישיבת צוות אזרחות מתקיימת בימי רביעי, אחת לשבועיים, בשעה 07:40, בחדר המורים.

החדר מנוהל על-ידי עמוס זיגל  drorezrah@gmail.com