מבנה ארגוני

תלמידי כיתות ט' לומדים אזרחות שעה וחצי בשבוע.