הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


* מבחנים, בחנים, עבודות להגשה - 80%

* תפקוד התנהגותי - 10%:

  - נוכחות סדירה ועקבית

  - הגעה בזמן

  - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי - 10%:

  - הקשבה והשתתפות בכיתה 

  - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן