סביבה לימודית

ציוד
מחברת אישית וספר לימוד.

ספרי לימוד לתשע"ו
"אזרחות במדינת ישראל (לימודי אזרחות לחטיבת הביניים)", ד"ר דוד שחר, הוצאת כנרת

ספר זה ישמש גם את תלמידי החינוך המיוחד


דפי עבודה


מצגות