ΠΡΟΒΑΤΟ‎ > ‎

COVEXIN 8A 50 ml

Covexin 8Α

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ ( Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ( Α )

Cl. perfringens type A : Εντεροτοξιναιμία προβάτων

Cl. perfringens type Β: Δυσεντερία των αμνών

Cl. perfringens type C: Εντεροτοξιναιμία προβάτων

Cl. perfringens type D: Eντεροτοξιναιμία αμνών και προβάτων.

Cl. septicum: Νόσος Braxy του προβάτου

Cl. chauvoei: Πνευματάνθρακας, επιλόχειος γάγγραινα, γαγγραινώδης μαστίτιδα.

Cl. oedematiens type B: Λοιμώδης νεκρωτική ηπατίτιδα.

Cl. tetani : Τέτανος

Ανοσοενισχυτική ( ές ) ουσία ( ες ):

Υδροξείδιο του αλουμινίου ( ανοσοενισχυτική ουσία ) 0.0034-0.0046gr

Xλωριούχο νάτριο 0.002-0.004gr

Θειομερσάλη ( συντηρητικό) : 0.002-0.004gr

Μαλεικό οξύ : 0.0014 – 0.0016 gr

Καυστικό νάτριο( αντισηπτικό ): 0.0014 – 0.0016gr

Φορμόλη ( αδρανοποιητής ) : 0.0004gr

Νερό μέχρι 2ml

3.ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51,

Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800, ΑΜΚ: 23774/2-9-1988

Παρασκευαστής:Schering-Plough Animal Health, Νέα Ζηλανδία

4.ΕΙΔΟΣ ( Η ) ΖΩΟΥ ( ΩΝ )

Πρόβατα ,αίγα

5.ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ )

Ανοσοποίηση του προβάτου και της αίγας κατά της Εντεροτοξιναιμίας, της

Δυσεντερίας των αμνών, της Αιμορραγικής εντεροτοξιναιμίας, της Νόσου του

πολτώδους νεφρού, της Λοιμώδους νεκρωτικής ηπατίτιδας, του Κακοήθους

οιδήματος ή Αεριογόνου γάγγραινας, της Νόσου Braxy, του Πνευματάνθρακα

και του Τετάνου.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Αμνοί, Προβατίνες, Ερίφια και Αίγες: 2ml

Η πρώτη έγχυση σε αμνάδες γίνεται 15 ημέρες πριν από την έναρξη των τοκετών

στο κοπάδι, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία των θηλαζόντων αμνών.

Η μητρική ανοσία των αμνών, εξασφαλίζεται για μια περίοδο 12-16 εβδομάδων,

με την προυπόθεση ότι οι αμνοί αυτοί, αρχίζουν το θηλασμό 12 ώρες, το

αργότερο, από τον τοκετό.Σε περιοχές που ο κίνδυνος από νόσους, που

οφείλονται σε κλωστρίδια, είναι περιορισμένος τ χειμώνα, τα πρόβατα,

χρειάζονται μια έγχυση την άνοιξη ή το φθινόπωρο πριν το τοκετό.

Στα πρόβατα που είναι εμβολιασμένα από την προηγούμενη χρονιά, η δόση είναι

2ml. H δόση αυτή χορηγείται δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Covexin 8A, χορηγείται υποδόρια στη θωρακική χώρα, πίσω από την

ωμοπλάτη, σε περιοχή δέρματος καθαρή και ξηρή.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να έχουν πριν ληφθεί όλα τα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεως. Η φιάλη που

περιέχει το εμβόλιο, να ανακινείται καλά, πριν από την χρήση. Να χρησιμοποιούνται

αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες. Μικρή τοπική αντίδραση, μπορεί να

εμφανιστεί στο σημείο του εμβολιασμού, η οποία όμως εξαφανίζεται σε λίγες

εβδομάδες

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ενδέχεται να παρατηρηθούν σποραδικά, αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Χορηγούνται αμέσως αδρεναλίνη ή και αντιισταμινικά. Σποραδικά επίσης, μπορεί να

παρατηρηθεί, τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης, η οποία όμως, υποχωρεί σε

λίγες εβδομάδες, χωρίς επιπτώσεις.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Kρέας :Μηδέν ημέρες, Γάλα: μηδέν ημέρες

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται μεταξύ 2°C και 8°C. Να προστατεύεται από το

φως. Να μην καταψύχεται.

13. ΕΙΔΙΚΗ ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΕΙΣ )

Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης πρέπει να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση

κατάλληλη αγωγή, όπως αδρεναλίνη.

Nα μην εμβολιάζονται άρρωστα ή ζώα σε καταστολή.

Σε περίπτωση που κατά λάθος ενεθείτε με αυτό το προιόν, ακόμα και αν η ποσότητα

είναι πολύ μικρή, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας το

εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα

υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές

απαιτήσεις.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία : Φιαλίδια των 50, 100, 200 και 250ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Nα φυλάσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Για κτηνιατρική χρήση μόνο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηρηάσεων: 210 779377

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με τις συνθήκες που επικρατούν στην πράξη, κατά τους εμβολιασμούς, είναι

εξαιρετικά δύσκολη η αποφυγή μολύνσεως του περιεχομένου με μικροοργανισμούς

κατά τη λήψη των δόσεων από τον περιέκτη. Κατά συνέπεια, περιέκτες με

υπολειπόμενη ποσότητα COVEXIN 8A πρέπει να καταστρέφονται μετά το πέρας των

ημερήσιων εμβολιασμών.

Comments