எழுத்தேணி அறக்கட்டளை - Ezhutheni Trust

    ~~~~~~~~~~~~  உழவுக்கும் கல்விக்கும் வணக்கம் செய்வோம்  ~~~~~~~~~~~~~~

எழுத்தேணி அறக்கட்டளை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது !

தமிழில் காண எழுத்தேணி கல்வியகம்   ~~~~~~~~~~~~  Agriculture and Education shall be Revered  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

We at Ezhutheni Trust would like to extend a warm welcome to you !
 
View in English - Ezhutheni Kalviyagam  
 
 

Latest news (05-Oct-2009) - Images of Agricultural Student volunteers, Trustees and Architect visit to Ezhutheni Trust lands -Click on link below
PHOTOS - Agriculture Feasible
2015 2014 2013 2012

Comments