E za sve

 
U povodu Međunarodne godine održive energije za sve Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac pokrenula je eko ekukativni projekt pod nazivom "E za sve".


Cilj ovog projekta je educiranje i podizanje svijesti učenika, učitelja, mještana i šire zajednice o energetskoj učinkovitosti.
  
Stranica je izrađena kao digitalni obrazovni materijal o energiji i pregled naših aktivnosti u ovom projektu.