Ταμείο Ε.Υ. ΟΑΕΔ Κρήτης

Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών της Ε.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ το ΔΣ θα παρουσιάζει στην παρούσα ιστοσελίδα αναλυτικά ΟΛΑ τα έξοδα που έχει για την επίτευξη των στόχων του.


Ταμείο Ε.Υ. ΟΑΕΔ Κρήτης


Comments