Βιβλιοθήκη

Στην σελίδα αυτή αναρτώνται οι τίτλοι των βιβλίων που είναι διαθέσιμα σε όλους τους συναδέλφους κατά σειρά προτεραιότητας.
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να παραλαβει κάποιο από τα διαθέσιμα βιβλία αρκεί:

 α) να μεταφερθεί στο Μενού- Σελίδα "Επικοινωνία" και να συμπληρώσει την σχετική φόρμα με τον τίτλο του βιβλίου που επιθυμεί.

 β) να συμπληρώσει και να στείλει την συνημμένη αίτηση (αρχείο word)  με e-mail στην διεύθυνση   e.y.oaedkritis@gmail.com

 γ) να συμπληρώσει και να στείλει την συνημμένη αίτηση με fax  στον αριθμό 2810-233364Για να δείτε τους διαθέσιμους τίτλους πατήστε "Λήψη" στο συνημμένο αρχείο:

ĉ
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ,
1 Ιουν 2011, 2:30 μ.μ.
Ĉ
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ,
9 Αυγ 2012, 3:53 π.μ.
Ĉ
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ,
1 Αυγ 2011, 9:30 μ.μ.