Έγγραφα - Κείμενα

Εδώ θα βρείτε διάφορα έγγραφα & αρχεία σχετικά με την λειτουργία της Ε.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
  179k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:29 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  179k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:30 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  444k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:30 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  45k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:30 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  41k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:30 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  236k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:53 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
Για να επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της Ένωσης και να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες ώστε να βελτιώσουμε την διάχυση των πληροφοριών, παρακαλούνται ΟΛΑ τα μέλη της Ένωσης να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν ταχυδρομικά ή με email την "Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας Μέλους" που θα βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση ή στην περιοχή "Έγγραφα - Κείμενα" του παρόντος δικτυακού τόπου.Με την κατοχή του κινητού τηλεφώνου και/ή του email των μελών, το ΔΣ της Ένωσης θα μπορεί να ενημερώνει και να ειδοποιεί αμεσότερα τα μέλη του για τις δράσεις και τα θέματα που αφορούν την Ένωση μας.   68k έκδ. 3 14 Νοε 2010, 12:07 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  40k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:32 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  40k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:54 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  40k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:32 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  574k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:54 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  574k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:33 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  263k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:33 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  594k έκδ. 1 13 Μαΐ 2011, 1:33 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
Ċ
Προβολή Λήψη
  113k έκδ. 1 28 Απρ 2011, 10:51 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
ĉ
Προβολή Λήψη
  3723k έκδ. 1 27 Αυγ 2011, 7:18 π.μ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ