Url Redirector

משרד עו"ד אייל כהן - הוצאה לפועל, כינוס נכסים 


משרד עו"ד אייל כהן

כתובת: מגדל שלום (קומה 4 מזרח), רחוב אחד העם 9, תל-אביב

טלפון:        03-5172935               נייד:        050-9233277               פקס: 03-5166432

adv_eyal@walla.com דוא"ל   

 הוצאה לפועל וכינוס נכסים

מטרתה של מערכת ההוצאה לפועל היא לממש את זכויות בעל הדין שהוקנו לו על-פי פסק דין, המחאות, שטרי משכון ומשכנתאות.
בית המשפט הוא הקובע הפוסק בתחום זה ומערכת ההוצאה לפועל מבצעת את פסיקתו.
 

תחום ההוצאה לפועל כולל בין היתר ייצוג זוכים וחייבים בלשכת ההוצאה לפועל; הגשת התנגדות לביצוע שטר ; חייב מוגבל באמצעים ; איחוד תיקים ; התנגדות למימוש שטר משכנתא ; גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ; בקשת חייב לצו תשלומים ; עיקול מקרקעין ; עיקול מיטלטלין ; גביית שיקים חוזרים ועוד.

 
כינוס נכסים הינו הליך שבו מתמנה על-ידי הרשות השופטת בעל תפקיד שמטרתו היא לעקל רכוש של אדם פרטי, של קבוצת אנשים או של חברה - ולמכרו בדרך כלל בצורת מכרז או מכירה פומבית. כל זאת נעשה כפיצוי על חובות שלא שולמו.
 
עו"ד אייל כהן הינו בעל מוניטין וניסיון רב בתחום המאבק המשפטי במערכת ההוצאה לפועל, פשיטת הרגל וכינוס הנכסים.
הינך מוזמן לפנות אל משרד עו"ד אייל כהן  ולקבל  יחס אישי, ייעוץ וליווי משפטי צמוד.