Url Redirector

משרד עו"ד אייל כהן - תביעות ייצוגיות 


משרד עו"ד אייל כהן

כתובת: מגדל שלום (קומה 4 מזרח), רחוב אחד העם 9, תל-אביב

טלפון:                      03-5172935                      נייד                      050-9233277                      פקס: 03-5166432 

adv_eyal@walla.com דוא"ל 

תביעות ייצוגיות

תביעה ייצוגית היא כלי צרכני בעל חשיבות רבה של הצרכן הממוצע אל מול חברות מסחריות ותאגידי הענק. תביעות ייצוגיות הן תביעות שבהן קבוצה גדולה של נפגעים, בה כל אחד זכאי בדרך כלל לפיצוי קטן, מתאחדת ותובעת דרך תובע ייצוגי אחד, שלמעשה מייצג את כולם ומהווה מעין שליח ציבורי. היא חשובה למניעת עוולות ואי עשיית צדק שנגרמים לצרכנים ומהווה מכשיר התראה לבל ייעשו מעשים לא צודקים וחוקיים כנגדם בזכות כוחם הגדול. עבור כל תובע בנפרד סכום התביעה הקטן יחסית הופך אותה לבלתי כדאית, אך  ההליך הייצוגי מאפשר לאחד התובעים לארגן את התובעים האחרים, ולייצג את עניינם. פסק הדין אשר יתקבל בעניינו יחייב גם את כל תביעותיהם של הנפגעים האחרים שהצטרפו לתביעה הייצוגית.

 

עו"ד אייל כהן הינו בעל מוניטין וניסיון רב בתחום התביעות הייצוגיות.       

כל פנייה זוכה ליחס אישי ולייעוץ וליווי משפטי צמוד.