OBIECTIVE

Obiectivele EXTRA ART sunt următoarele:


 promovare artei moderne și contemporane prin descoperirea, îndrumarea și susținerea tinerelor talente alături de sprijinul material, financiar, cultural și profesional, inclusiv prin acordarea de burse pentru studii și specializări, suportarea unor cheltuieli de participare la conferințe, simpozione și tipărirea de publicații.

 dezvoltarea și cultivarea percepției vizuale și artistice a cetățenilor prin diverse activități de intervenție artistică.

 promovarea artei ca instrument vizual și ca mijloc de mediatizare, popularizare și conștientizare pentru diferite cauze ecologice, sociale sau umanitare.

 crearea de variate produse artistice, de la cele vizuale la performance-uri ce ajută comunitățile să înțeleagă și să aprofundeze diferite metode, comportamente sau activități ce contribuie la dezvoltarea durabilă și echitabilă a societății.