דף הבית

תוכנית חקר ציפורים שמה לה כמטרה לאפשר לתלמידי ישראל הזדמנות ייחודית לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה
או במהלך הנדידה, ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה והאדם.


התוכנית מקדמת כמה מהיעדים המרכזיים של הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה בבתיה"ס היסודיים ובחטיבות הביניים:

  •    למידה משמעותית
  •    למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות
  •    למידה חוץ כיתתית
  •    למידה שיתופית בסביבות מקוונות
  •    חינוך לקיימות

מידע נוסף על התוכנית ראו ברשת ב:
 אתר המקצוע מדע וטכנולוגיה: תוכנית חקר ציפורים
 סביבה שיתופית מוודל למורים (נדרשת כניסה מזוהה) : מוודל חקר ציפורים  יסודי,  מוודל חקר ציפורים חט"ב  


מיזם חקר ציפורים שיתופי בין תלמידים מבתי ספר בארץ - ליסודי וחטיבת ביניים:

תחום הצפרות מזמן לתלמידים נושאים מאתגרים ללמידה שיתופית בין תלמידים מאותו בית ספר או מבתי ספר שונים.

למידת החקר השיתופית יכולה להתבצע במסגרת כיתתית או קבוצתית. 

מומלץ לתלמידים לבצע את החקר השיתופי באחד מתחומי העניין הבאים ובמיזמים היחודיים המוצעים בו:

  1. חקר מגוון הציפורים בסביבה הקרובה - חקר מגוון ציפורים במשכנות אדם ובסביבה הטבעית, השפעת גורמי סביבה, גינה מזמינה ציפורים.

      חקר תופעות משותפות בסביבה הקרובה, למשל חקר התנהגות הרבייה של יונים.

 2. חקר התנהגויות ציפורים - חקר התנהגויות שונות כמו אכילה, נקיון,תפישת טריטוריה, לינה, חיזור, בניית קן, דגירה וגידול צאצאים.

 3. חקר יחסי גומלין בין ציפורים ליצורים אחרים ולאדם - חקר יחסי גומלין בין ציפורים לצמחים ובעלי חיים (כמו צופיות צמחים), קונפליקטים עם האדם ופתרונות (כמו מינים פולשים -
    תוכי נזירי ודררה, או שימוש להדברה בילוגית- תנשמות ובזים).

 4. חקר נדידת הציפורים - חקר הציפורים הנודדות בישראל, פיסיולוגיה והתנהגות של נדידה, שיטות מעקב נדידה, משדרים ולווינים.


בתפריט הימני תמצאו חומרי עזר ללמידה והוראה בכל אחד מהתחומים.

חקר מוצלח ומהנה!