KOMU SA BOH PRIHOVARA

Ženy radi rozprávajú . Duch svätý ale naozaj nehovorí k duši rozptýlenej a mnohovravnej . Prihovára sa k duši mlčiacej. Keby nebolo hnevu, klebiet, a ohovárania. Nebola by porušovaná láska k blížnemu.

Svätá Terezia z Avily bola presvedčená, že tí čo sa venujú modlitbe, nemali by túžiť ani prosiť o videnia a zjavenia. Svojim sestrám odporúča :Naliehavo vám odporúčam : ak sa dozviete alebo počujete, že Boh udelil tie milosti, nikdy neproste po tom, aby aj vás nimi vyznamenal. I keď sa vám to zdá veľmi dobré a je nevyhnutné vážiť so to, predsa to nieje potrebné z niekoľkých dôvodov.

1. Je nedostatok pokory chcieť, aby ste dostali, čo ste si nezaslúžili a ja si myslím, že naozak má málo pokory ten, kto potom túži. Pán nedáva hneď tieto milosti, ale dáva najprv hlboké sebapoznanie ... aby duša nespyšnela.


2. Ak má niekto také túžby, je celkom isté že už žije v klame alebo vo veľkom nebespečenstve do neho upadnúť. Diablovi stačí, ak sú pootvorené aj tie najmenšie dvierka.

Svätá Faustína hovorí: Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Duša musí jeho názoru ( spovedníka t.j. duch. vodcu ) dávať prednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY.

Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedie nedobrý duch. Svätá Faustína. pokračovanieUž starodávní cirkevní otcovia a učitelia /napr. Kasián/ učili, že naše duševné stavy môžu pochádzať z 3 prameňov: od Boha, od zlého ducha alebo nás samých.
Teológovia stanovili niekoľko zásad, ktorých sa treba v tejto veci pridŕžať. Netreba sa priveľmi pridŕžať videní, zjavení, vnútorných prihováraní, neslobodno ich vyhľadávať. Niektorí svätí, napr. sv. Ján z Kríža, odporúčajú vidieť v nich nebezpečné pokušenia. Úryvok z knihy o postoji k súkromným zjaveniam - Štefan Senčík SJ ) Sv. Ján z Kríža spomína 6 nevýhod zjavení pre duchovný život: duša sa menej dáva viesť vierou a viac sa spolieha na svoje sily, menej sa pridržiava neviditeľného sveta, nepraktizuje úplné zriekanie, je v nebezpečenstve, že bude lipnúť na Božích daroch, stráca milosti, ktoré by jej Boh dal, keby sa riadila len vierou, vystavuje sa nebezpečenstvu, že ju oklame a zvedie zlý duch.

Svätá Faustína hovorí: Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Duša musí jeho názoru ( spovedníka t.j. duch. vodcu ) dávať prednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY.

Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedie nedobrý duch. Svätá Faustína.
Comments