Programació de projectes i seqüències didàctiques


PROGRAMACIÓ DE SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES

La lectura d'un llibre pot ser l'eix o una part important d'un projecte o seqüència didàctica...
Programa-ho d'acord amb les competències bàsiques, dimensions, continguts i criteris d'avaluació que fixa el nou currículum, mira exemples d'altres i comparteix la teva programació ...Subpàgines (1): Eina de programació
Comments