Les xemeneies de ceràmica de la Bisbal d'Empordà

QUÈ SÓN?

Les xemeneies de la Bisbal d'Empordà són una de les empremtes en el paisatge urbà més significatives de la Bisbal. En total es preserven en l'actualitat 20 xemeneies industrials que feien funcionar els forns de ceràmica de flama invertida. Aquestes peces tenen un valor emblemàtic i patrimonial perquè recorden el passat industrial del municipi.
Les xemeneies eren considerades com una edificació complementària a dins de l'empresa, i per aquest motiu no s'havia de disposar de permís d'obres específic per poder-les edificar. Actualment aquestes xemeneies no es fan servir,  ja que la majoria de les empreses ja no existeixen i  els forns de ceràmica  funcionen amb una tecnologia més moderna on la sortida de fums és molt discreta.  Esperem que les 20 que queden no desapareguin ja que formen part del nostre patrimoni i ens serveixen per recordar aquesta època, que podem situar entre finals del segle XIX fins més enllà de la meitat del segle XX.

Com es construïen?

Els encarregats de construir-les eren els mestres d'obres: tenien l'habilitat de crear una estructura que permetés dur a terme un bon tiratge de fums procedents dels forns ceramistes. Una estructura que no es veu perquè està soterrada i que és de molta importància per a la correcta succió dels fums, és el túnel de tiratge, que té unes proporcions basades en l'estructura del forn i la xemeneia.
Primerament el mestre d’obres feia un esquema sobre com ha­via de ser la xemeneia per calcular-ne les mides i quantitat de maons que necessitaria. Un mètode emprat era dibuixar a ter­ra, amb l’ajut d’una estaca, un cordill i un clau, la circumferència de la base i disposar-ne el nombre de maons. Una vegada conegudes les mides que havien de fer els maons, s’havia de fer un motlle de fusta i, a mà, elaborar una per una totes les peces.
Seguidament a cops de pic i pala, es feia el fonament de mides dife­rents segons l’envergadura de la xemeneia. A continuació s’havia de fer la bastida a base de taulons de fusta. A mesura que s’anava edificant, el pa­leta sabia si l’alineació dels maons era correcta i l’edificació estaria ben recta. 

Investiga-ho!

- Quina alçada fa la xemeneia  més alta? I la més baixa? 
- Quantes xemeneies es conserven?
- Quantes n’hi ha en funcionament?
- Quina és la xemeneia que tens més a prop de casa teva? I de l’escola?

ON SÓN?


Xemeneia from Xevi Codola on Vimeo

Comments