Programa temporada 2014-15 

Com a les altres temporades, no fixem els dies concrets per que se supeditaran a les activitats castelleres, que són lo primer. Per tant les dates concretes o canvis els anirem comunicant sobre la marxa....
 
Octubre
 
-----
 
 Novembre
 
CAMI DE SA FIGUERA
 
 Desembre
 
PUIG DE STA. EUGÈNIA
 
  
 Gener
 
 
               
    
PUIG DE RANDA
 
 Febrer
 
 
CAMPAMENT DELS SOLDATS A ES VERGER
 
 Març
 
 
EL CASTELL DE SANTUERI
 
 Abril
 

VALL D'ALCANELLA
  
Maig
 
                 FONT DE PASTÒRITX