Välkommen till en plats med Excelkunskap

Microsoft Excel är marknadens överlägset mest använda Kalkylprogram. Användarvänligt och komplext på en gång. På denna sida kommer jag länka till sidor som hjälper dig utveckla din kunskap om detta program!
 
 
  
Ett stapeldiagram med olika färger för negativa och positiva värden i Excel 2010
  I
 
Punktdiagram med Excel 2010
Skapa punkdiagram med Excel 2010
 
Skapa ett kombinationsdiagram
Visar hur du skapar ett kombinationsdiagram som analyserar företagets lönsamhet (s.k. DuPont-analys)
 
Skapa ett pajdiagram i Excel och klistra in det i PowerPoint
  Visar hur du gör först skapar en tabell som beräknar marknadsandelar och sedan på detta gör ett snyggt pajdiagram i Excel och sedan klistrar in det i Powerpoint.
 
Skapa en korstabell i Excel och klistra in i Word
 
 
Miniatyrdiagram i Excel 2010
Miniatyrdiagram är en nyhet i Excel 2010 och innebär att du kan skapa pyttesmå diagram i kalkylbladscellerna som ger en visuell bild av dina data. Använd miniatyrdiagram när du vill visa trender, minskningar och ökningar över säsongen eller ekonomiska cykler etc. Denna korta film visar hur du gör.
 
Anpassade talformat med Excel
Hur du skapar egna anpassade talformat med Excel, till exempel ett tal med kilo (100 Kg) och hur anpassade datumformat fungerar.
 
Målsökning med Excel (2010) på en investeringskalkyl
Visar hur verktyget målsökning fungerar i Excel (2010) och hur den kan användas på en investeringskalkyl. Bland annat för att hitta en investerings kalkylränta och utföra känslighetsanalyser. Filmen inleds med en kort beskrivning av vad begreppet internränta.
 
Dataverifiering (Data validation) med Excel 2010
Dataverifiering (eng: Data validation) gör det möjligt att styra eller begränsa vad man kan skriva in i en cell i Excel. Till exempel att värdet i en cell måste vara inom ett visst intervall. Du kan även styra inmatningen med dropmenyer kopplade till någon lista med värden. Här visar jag kort hur du gör (utan kommentering).
 
Uppgradering till Excel 2010
Så här fungerar denna smarta interaktiva guide som hjälper dig att hitta Excel 2003 kommandon i nya Excel 2010s flik-system.
En bra sammanställning med hjälp för dig som uppgraderat till nya versionen av Excel hittar du här:
 
Konsolidera med pivottabeller (även i Excel 2007 och Excel 2010)
 
 
Skapa en VBA-funktion med Excel 2010
Visar hur du skapar en VBA-funktion som räknar ut paybacktid för en investering med en serie av varierande inbetalningsöverskott
 
Matcha kategorier med LETARAD i Excel 2010
Visar hur du kan använda ungefärlig matchning med funktionen VTSÖK (LETARAD) i Excel 2010. Engelska namnen är (oavsett version) VLOOKUP).
 
Hantera dubbletter i Excel 2010
Visar hur du markerar dubbletter med Villkorsstyrd formatering och hur du tar bort dubbletter med kommandot Ta bort dubbletter i Excel 2010
 
DELSUMMA
Visar hur du använder funktionen DELSUMMA i en filtrerad lista.
 
Korrigera negativa tal med efterföljande minus med Excel
Visar hur du med Excel konverterar negativa tal som har minustecknet efter siffrorna, så att minustecknet kommer före talet. Snabbguide: 1) Markera dina värden. 2) välj fliken Data och klicka på Text till kolumner (i gruppen Dataverktyg). 3) Klicka på slutför.
 
Integrera Excel med PowerPoint
Så skapar du länkar från Excel till PowerPoint. Filmen visar hur du uppdaterar, kontrollerar och raderar länkade inbäddade Excleobjekt.
 
 
Använda beräknade fält (calculated items) i en pivotabell
 
 
 
 
 
 

Underordnade sidor (1): Pivottabeller