กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ม.ค. 2558 23:22 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หลักสูตรฝึกอบรม
29 ม.ค. 2558 21:46 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หลักสูตรฝึกอบรม
29 ม.ค. 2558 20:52 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หลักสูตรฝึกอบรม
6 ธ.ค. 2557 20:40 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข การสร้างรายงานสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS Report)
6 ธ.ค. 2557 20:37 Samroeng Yingthawornsuk แนบ 23-11-2014 22-22-00.png กับ การสร้างรายงานสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS Report)
30 พ.ย. 2557 20:07 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ย. 2557 07:16 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข การสร้างและกรอกแบบฟอร์มราชการด้วย Excel
30 พ.ย. 2557 06:34 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข การสร้างรายงานสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS Report)
30 พ.ย. 2557 03:26 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข การสร้างรายงานสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS Report)
30 พ.ย. 2557 03:20 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข Excel กับงานฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ
30 พ.ย. 2557 03:16 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข Excel กับงานฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ
30 พ.ย. 2557 03:03 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
30 พ.ย. 2557 02:55 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข เริ่มต้นกับสูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ
30 พ.ย. 2557 02:00 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ย. 2557 04:28 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ย. 2557 04:25 Samroeng Yingthawornsuk แนบ excel_sharing4.png กับ หน้าแรก
15 ต.ค. 2557 02:24 Samroeng Yingthawornsuk ลบ Test
15 ต.ค. 2557 02:17 Samroeng Yingthawornsuk สร้าง Test
21 ก.ย. 2557 02:23 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข Product
17 ก.ย. 2557 23:01 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หนังสือ Excel for HR
17 ก.ย. 2557 22:59 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
17 ก.ย. 2557 22:58 Samroeng Yingthawornsuk นำออกไฟล์แนบ Personal_Data_Samroeng.pdf จาก อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
9 ก.ย. 2557 11:30 Samroeng Yingthawornsuk แก้ไข หน้าแรก
9 ก.ย. 2557 11:13 Samroeng Yingthawornsuk อัปเดต PTS_Logo.png
9 ก.ย. 2557 11:09 Samroeng Yingthawornsuk แนบ PTS_Logo.png กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า