หนังสือ Excel for HR

หนังสือ Excel for HR : การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

เป็นหนังสือเพื่อการพัฒนาทักษะไอที เพื่อคน HR เล่มแรก "การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ" เขียนโดย อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข ผู้เชี่ยวชาญที่สอนและบรรยายเรื่อง Excel ในงาน HR มาอย่างต่อเนื่อง เป็นหนังสือไอทีที่เขียนเพื่อคน HR โดยเฉพาะ อ่านเข้าใจง่าย มีจุดเด่นอยู่ที่ การนำเสนอโจทย์ตัวอย่างจากงานจริงของ HR และจากประสบการณ์ของผู้เขียน แสดงวิธีการเขียนสูตรอย่างละเอียด พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการวิเคราะห์โจทย์ และที่มาที่ไปของแต่ละสูตร ซึ่งไม่มีในหนังสือเล่มใดมาก่อน...ปกหนังสือ Excel for HR  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
(ฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่ 5 แล้ว เนื้อหาคงเดิม)

เนื้อหาปรับปรุงใหม่ทุกบท ครอบคลุมถึง Excel 2010 และยังเพิ่มเติมเนื้อหาบทใหม่ เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ISBN : 978-974-88167-6-0
ชื่อหนังสือ : Excel for HR :
การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2551
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่)
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2556  New
ผู้แต่ง : อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สำนักพิมพ์ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ขนาด : 14.7 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 286 หน้า
จำหน่ายที่ : ร้านหนังสือ HR Center, SE-ED Books,
B2S, ศูนย์หนังสือจุฬา, สสท. เป็นต้น
ราคา : 200 บาท
เนื้อหา :
เนื้อหา
1 การคิดค่าล่วงเวลาตามจำนวนชั่วโมงทำงานจริง 9
2 ปี ค.ศ. และปี พ.ศ. ปะปนอยู่ในข้อมูลชุดเดียวกัน 15
3 การหาวันที่ครบระยะเวลาทดลองงาน 23
4 การหาอายุงานหรืออายุตัว ด้วยฟังก์ชัน DATEDIF 35
5 แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นข้อความ (ไทย-อังกฤษ) New
41
6 การกำหนดรูปแบบให้กับค่าในเซลล์ (FORMAT CELLS) New
55
7 เทคนิคการตั้งชื่อช่วงข้อมูล (RANGE NAME) 67
8 สร้างแผนภูมิ GANTT CHART ด้วย CONDITIONAL FORMATTING 77
9 การสร้างตารางแผนการฝึกอบรมประจำปี 87
10 การตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบแสนรู้ (DYNAMIC RANGE NAME) 101
11 การแยกข้อความในเซลล์เดียวกันออกเป็นคนละคอลัมน์ 111
12 การแยกข้อความโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน 123
13 การป้องกันความผิดพลาดในการป้องกันข้อมูล (VALIDATION) 139
14 เรื่องวุ่นๆ ของตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ 149
15 การสร้างแบบฟอร์มส่งเงินสมทบประกันสังคม 153
16 การสร้างแผนภูมิแบบเทอร์โมมิเตอร์ 169
17 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฮิสโตแกรม 179
18 พิมพ์บาร์โค้ด (BARCODE) ติดบัตรพนักงานด้วย EXCEL 187
19 ลืมพาสเวิร์ด...เปิดไฟล์ไม่ได้...ทำอย่างไรดี? 199
20 สร้างเอกสารออนไลน์ด้วย GOOGLE DOCUMENTS New
209
21 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (1) 223
22 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (2) 235
23 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (3) 245
24 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (4) New
263
บทส่งท้าย 270
ภาคผนวก New
271

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) New
272

การตั้งชื่อและการแก้ไขชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) New
275

การสร้างรายการเลือก (List) New
279

Office 2003-2007 File Format Converter New
280


ปกหนังสือ Excel for HR
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2***เป็นหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวด ในโครงการสรรหาตำราดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี 2552 ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา :
http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=Excel_for_HR
ISBN : 978-974-88167-6-0
ชื่อหนังสือ : Excel for HR :
การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2551
ผู้แต่ง : อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
สำนักพิมพ์ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ขนาด : 14.7 x 21 ซม
จำนวนหน้า : 260 หน้า
จำหน่ายที่ : ร้านหนังสือ HR Center, SE-ED Books,
B2S, ศูนย์หนังสือจุฬา, สสท. เป็นต้น
ราคา : 200 บาท
สารบัญ :
เนื้อหา หน้า
1 การคิดค่าล่วงเวลาตามจำนวนชั่วโมงทำงานจริง 9
2 ปี ค.ศ. และปี พ.ศ. ปะปนอยู่ในข้อมูลชุดเดียวกัน 15
3 การหาวันที่ครบระยะเวลาทดลองงาน 23
4 การหาอายุงานหรืออายุตัวด้วยฟังก์ชัน DATEDIF 35
5 แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นข้อความ (ไทย-อังกฤษ) 41
6 เพิ่มประสิทธิภาพ EXCEL ด้วย ADD-INS THAIFUNCTION 51
7 เทคนิคการตั้งชื่อช่วงข้อมูล (RANGE NAME) 63
8 สร้างแผนภูมิ GANTT CHART ด้วย CONDITIONAL FORMATTING 73
9 การสร้างตารางแผนการฝึกอบรมประจำปี 83
10 การตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบแสนรู้ (DYNAMIC RANGE NAME) 97
11 การแยกข้อความในเซลล์เดียวกันออกเป็นคนละคอลัมน์ 107
12 การแยกข้อความโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน 119
13 การป้องกันความผิดพลาดในการป้องกันข้อมูล (VALIDATION) 135
14 เรื่องวุ่นๆ ของตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ 145
15 การสร้างแบบฟอร์มส่งเงินสมทบประกันสังคม 149
16 การสร้างแผนภูมิแบบเทอร์โมมิเตอร์ 165
17 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฮิสโตแกรม 175
18 พิมพ์บาร์โค้ด (BARCODE) ติดบัตรพนักงานด้วย EXCEL 183
19 ลืมพาสเวิร์ด...เปิดไฟล์ไม่ได้...ทำอย่างไรดี? 195
20 กูเกิ้ลสเปรดชีต เสมือนมีไมโครซอฟท์เอ็กเซลออนไลน์ 205
21 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (1) 213
22 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (2) 225
23 ฐานข้อมูลระบบบันทึกการเบิกเงินสวัสดิการ (3) 235
บทส่งท้าย 257


Comments