Product & Service

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 เป็นต้นไป รายได้ 50% จากการจำหน่าย "CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง" ทั้งสามชุด จะร่วมสมทบ "กองทุนฯ เพื่อเด็กและการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร" ขอขอบคุณผู้ที่ซื้อแผ่นซีดีทุกท่าน นอกจากท่านจะได้นำไฟล์ตัวอย่างไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานของท่านแล้ว ท่านยังได้มีส่วนร่วมทำบุญด้วยกัน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนต่อไปบริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และออกแบบระบบงาน


          หากกิจการของคุณ มีปัญหาเรื่องการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ที่นอกจากมีขั้นตอนการจัดทำที่ล่าช้า ซ้ำซ้อนแล้ว ยังพบความผิดพลาดอยู่บ่อยๆ จากตัวเลขหรือข้อมูลที่ไม่มีเชื่อมโยงกันแบบอัตโนมัติ จะแก้ปัญหาด้วยการ ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้ ก็มีราคาแพง เกินกว่าขนาดของธุรกิจคุณ 

          ด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานที่มีอยู่ ก็เพียงพอต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ เพียงแต่บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานที่ถูกต้อง

          ด้วยประสบการณ์ร่วมยี่สิบปี ในการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบงาน และจัดฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดความผิดพลาด ตลอดจนลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษ 

          สนใจโทรคุยกับเรา เพื่อขอรับคำปรึกษา ในการเปลี่ยนรูปแบบงานที่วุ่นวายหลังบ้านของธุรกิจคุณ ให้เป็นมืออาชีพที่ทันสมัย ““ธุรกิจของคุณวุ่นวายแบบนี้ หรือคุณปล่อยให้ธุรกิจของคุณวุ่นวายแบบนี้” 
โทรเลย 081-423-9828 

          “เพราะคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้มีไว้ เพื่อใช้แทนเครื่องพิมพ์ดีด”


CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง ชุดที่2

"ซีดีรวมโจทย์ปัญหา Excel จากงานจริง" ชุดที่ 2 อัดแน่นไปด้วยไฟล์ตัวอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล และการสร้างแบบฟอร์มอัจริยะ ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว
 
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม..... ]


CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง ชุดที่1

รวมโจทย์ปัญหาต่างๆ จากงานจริงมากกว่า 400 ตัวอย่าง สามารถนำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ในงานประจำวันได้หลากหลาย ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว
 
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม..... ]
หนังสือ Excel for HR
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5) New

 

เรียนรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) เนื้อหาปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมเวอร์ชัน 2010 เพิ่มเนื้อหา เพิ่มหน้า ในราคาเท่าเดิม

[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม..... ]


CD รวมไฟล์ตัวอย่าง Excel จากงานจริง ชุดที่3

CD ไฟล์ตัวอย่าง Excel ชุดที่ 3
รวมไฟล์ตัวอย่างใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งงานบุคลากร งานขาย งานผลิต งานซ่อมบำรุง ฯลฯ ที่สามารถนำไปศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาระบบงานของคุณ ให้เป็นแบบมืออาชีพได้ 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างรายการเลือกแบบมีเงื่อนไข (Conditional List) ลักษณะต่างๆ การสร้างสูตรคำนวณที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขขี้นไป ฯลฯ เป็นต้น


Comments